Vision

Vision 2025

Vårt arbete styrs av idealbilden att vi ska erbjuda medlemmar och gäster en oförglömlig golfupplevelse, en upplevelse som man pratar positivt om och som ger Flens Golfklubb ett starkt och positivt rykte långt utanför Flen.

Vi välkomnar och uppmuntrar dialog, lyssnar på och tar till oss synpunkter från medlemmar och gäster samt jobbar med att ständigt förbättra golfbanan och dess omgivningar.

 

Med ett tydligt uttalat fokus på att ständigt utveckla banan och området runt banan eftersträvar vi högsta möjliga kvalitet på helheten. Flens Golfklubb ska vara en golfanläggning som man ser som ett självklart alternativ att vara medlem i, som man uttrycker sig positivt om i grannskapet och som man prioriterar att besöka.

_____________________________________________________________________________

Flens Golfklubb ska vara synlig och stiga i ranking; i distriktet och bland Sveriges golfklubbar.

 

Bana

 • Banan skall ständigt utvecklas; dels i linje med golfens utveckling, dels genom tips från gäster samt medlemmarnas önskemål.
 • Banan är omtalad som en mellansvensk skogsbana med hög kvalité, en spännande, utmanande layout och spelbarhet.
 • Banan har hög säkerhet för såväl spelare som arbetare.
 • Banan är visuellt tilltalande och erbjuda en positiv golf/naturupplevelse.
 • Banan är en positiv utmaning för spelare på alla nivåer.

 

Klubb

 • Flens Golfklubb är en mötesplats med stark klubbkänsla och ett intensivt klubbliv under säsong och även året runt.
 • På Flens golfklubb drivs, sköts och hanteras alla delar på ett professionellt sätt.
 • Golfklubbens ledning uppmuntrar medlemmarna till dialog om banan och alla klubbens angelägenheter.
 • Flens Golfklubb uppmuntrar det ideella arbetet inom klubben.

Medlemmar och omgivning

 • Flens Golfklubb skall ha en stabil och växande medlemsstock och stor efterfrågan på medlemskap.
 • Flens Golfklubb arbetar efter jämställdhetsnormer (kön, ålder, livsstil)
 • Flens golfklubb har en växande andel juniorer.
 • Flens Golfklubb skall erbjuda en unik och positiv golfupplevelse för gäster.

 

 • Flens Golfklubb avsätter årligen medel för framtida investeringar i utvecklingen av banan.
 • Flens Golfklubb har hög efterfrågan och hög beläggning under högsäsong.
 • Flens Golfklubb är en attraktiv plats för företag att synas och verka på.
 • Flens Golfklubb håller hög kvalité på områdets faciliteter såsom drivingrange, träningsområden, reception, toaletter, dusch, skyltning på banan etc
 • Flens Golfklubb har en restaurang som erbjuder mat med hög standard och stor trivsel. Vi eftersträvar att kunna presentera ett miljöfokus och servera mat från lokala producenter.
 • Flens golfklubb arbetar med miljöfokus och kvalificerar sig till miljöcertifiering