Seriespel

Vi har sex lag i Sörmlands serien och ett lag i Mellansvenska veteranserien.

Lagledare för de olika lagen är:

Lag

Kontaktperson

Administrerande förbund

DAM

Agneta Lundström Södermanlands Golfförbund

D 60

Agneta Wagneryd Södermanlands Golfförbund

H 40

Richard Lindblom Södermanlands Golfförbund

H 60

Peter Starck Södermanlands Golfförbund

H 70

Kenneth Hellstedt Södermanlands Golfförbund

Mix

Ingegerd Branting Södermanlands Golfförbund

H 65

Bengt Andersson Mellansvenska Veteranserien

Hör av er till någon av kontaktpersonerna om ni vill vara med och spela i lag.

Här kan ni följa hur det går för de olika lagen http://seriespel.sogdf.se/     och https://www.msvgolfserier.se/