Medlemskategorier

Vi känner att trivseln bland både medlemmar och gäster är stor hos oss och vi hoppas och tror att det beror på en både vänlig och trevlig atmosfär här på klubben. 

Vi har medlemsalternativ både för dig som spelar mycket och dig som spelar lite, för dig som bor i närheten och för dig som kanske har ett sommarställe i Sörmland.

Glöm inte att du som fullvärdig medlem kan bjuda med gäst som får 100:- i rabatt på greenfee (50:- för 10 hål och juniorer)

Greenfeesamarbete

Vi är ett antal klubbar i Södermanland som vill gynna ökat greenfeesamarbete mellan våra klubbar och det för våra mest trogna medlemmar, de så kallade Fullvärdiga medlemmarna.

Delaktiga klubbar

Flens GK samarbetar med Eskilstuna GK, Solbacka GK, Jönåkers GK, Kiladalens GK, Mälarbadens GK och Trosa GK = Sörmlandssvingen.

Överenskommelse

Alla fullvärdiga senior-medlemmar med spelrätt får spela på halv greenfee helgfria vardagar.

Fullvärdiga medlemmar

För att kallas fullvärdig medlem gäller att:

  • Spelaren betalar fullt ordinarie medlemskap med fritt spel alla dagar och tider

  • Inga rabatterade medlemskap i form av prova-på-medlemskap med fritt spel alla dagar får del av detta erbjudande

Köpa spelrätt?

I tabellen hittar du våra medlemsavgifter. Notera att vissa kategorier kräver spelrätt, som klubben säljer för 1 000 kronor. Det finns även medlemmar som slutat och vill sälja sina spelrätter under “Köp & Sälj spelrätter.

Medlemsansökan                                      Överlåtelse av spelrättsbevis i Flens Golfklubb

 

Kategori                                             2024 Årsavgift, kronor
Andraklubbs medlem *4 900 
Första årsmedlem4 800
Greenfee medlem   995
Junior, t.o.m. 17 år      700
Junior 18 – 21 år 1 600
Junior 22 – 25 år3 500
Fullvärdig medlem med spelrätt **6 600
Sällanspelare med spelrätt inkl 5 GF3 100
Passiv med spelrätt   300
Samtliga kategorier har full tillgång till golfbanans bokningsbara tider! 
* För medlemskapet krävs fullvärdigt
medlemskap i annan svensk golfklubb
och en spelrätt i Flens Golfklubb.
** Ingår spel på helgfria vardagar för 50% GF
på Eskilstuna, Jönåker, Kiladalen,
Mälarbaden, Solbacka och Trosa.
 

Årsavgiftsförsäkring

Klubben har en årsavgiftsförsäkring som täcker återbetalning av årsavgifter vid plötsliga eller oförutsedda händelser. Försäkringen täcker inte saker som var kända vid betalningstillfället. Betalda avgifter återbetalas ej av klubben i något fall utanför det som täcks av försäkringen, vilket är i linje med övriga klubbar inom Golfsverige. Kontakta kansliet för hjälp med försäkringsförfarandet.