Lokala regler

LOKALA REGLER 2024 FÖR FLENS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken, handicapregler och amatörregler samt följande Lokala regler.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen.

 

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

  1. Out of bounds

Out of bounds definieras med vita träpinnar.

    

 

  1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a)    Droppzoner

Om en boll är i gult pliktområde på hål 8 eller hål 18, inklusive när det är så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med 1 slags plikt:

** Ta lättnad enl. regel 17.1 eller

** som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller annan      boll i droppzonen. Droppzonen definieras av en lila pinne. Lättnadsområdet är en klubblängds radie från pinnen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enl. regel 14.3.

 

3.   Spelförbudszoner

Området på hål 1 till vänster innan vägen, definierat av röda pinnar med grön topp, är en spelförbudszon som behandlas som ett pliktområde. Området är oändligt. Lättnad måste tas enligt regel 17.1d med ett slags plikt. Har du din stans i området måste fullständig lättnad tas utan plikt enligt regel 16.1f(2). Gäller även avsedd sving se 16.1f(2)

 

Området bortanför hål 4 mot övningsområdet, definierat av röda pinnar med grön topp, är en spelförbudszon som behandlas som ett pliktområde. Området är oändligt. Lättnad måste tas enligt regel 17.1d med ett slags plikt. Har du din stans i området måste fullständig lättnad tas utan plikt enligt regel 16.1f(2). Gäller även avsedd sving se 16.1f(2)

 

De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner.

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enl. Regel 16.1.f.

 

 

  1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a)    Mark under arbete

Alla områden som identifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts mark under arbete.

 

1.   Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad måste tas enl. regel 16.1f.

2.   Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3.    Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

4.    Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

5.   Störande inverkan föreligger inte om skador av vildsvin bara ger störande inverkan på spelarens stans.

6.   Grusfyllda dräneringssträngar på spelfältet.

 

b)   Oflyttbara tillverkade föremål

         

1.   Alla avståndsmarkeringar på banan är oflyttbara.

2.   Elstängslet runt banan är oflyttbart.

 

c)    Integrerade delar av banan

 

1.   Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val   lösa naturföremål som får tas bort enl. regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enl. regel 16.1.

 

 

   

     5. Scorekortsansvar

      1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

          Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan

          att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören

          eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

          Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

 

 

Beslutade av styrelsen för Flens GK 2024