Lokala regler

Lokala Regler

Flens Golfklubb

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder med droppzon (Regel 26) 

 1. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret vid green på hål 8 och hål 18 och senast skar gränsen för hindret där denna definieras med gula pinnar får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.  Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.
 2. Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter ned mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) 

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar
 5. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 6. Skador orsakade av vildsvin på banan. Ingen lättnad om störande inverkan bara berör spelarens stans.
 7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 8. Dräneringar på spelfältet, som är belagda med grus. Ingen lättnad om störande inverkan bara berör spelarens stans

Flyttbart hindrande föremål (Regel 24-1) 

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2) 

 1. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor, som visar avståndet till mitten av green 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot dessa lokala regler (om inte annat sägs i den lokala regeln): Matchspel – Förlorat hål, Slagspel – Två slag.

Godkända av styrelsen 2016-03-08

Tillfälliga LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla till vänster om shopen. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

     
     
     
     
     
     
     
     

Dela:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på linkedin
LinkedIn
Fler inlägg

Relaterat

Styrelsen informerar

Golfvärdskap, spela mer i fyrboll och kortare rondtider. Det är några nyheter som styrelsen informerar om.

Lokala regler

OMARKERADE PLIKTOMRÅDEN I regelboken under definitionen för pliktområden står följande: * Varje vattensamling på banan (oavsett om tävlingsledningen markerat den eller inte), såsom ett hav,