Lake range

Vi har en unik driving range där du slår bollar ut i en sjö. Vi kallar det för en Lake Range.

Frågor och svar

Är det vanliga golfbollar?

Nej, vi har speciella bollar som flyter. Kanske något man skulle önska om alla golfbollar vissa dagar på banan 🙂

Går bollarna lika långt som vanliga bollar? Hur är känslan i bollarna?

Bollarna känns som vanliga bollar, men de går inte riktigt lika långt. Sjön är inte stor nog för DeChambeau.

Hur plockar ni upp bollarna?

Vi har flytande barriärer i sjön och bollarna brukar samlas längs barriären när det blåser lite. Då ror vi ut och håvar in bollarna.

Var kan jag köpa och hämta bollar?

Bollmaskinen finns intill mattorna nere vid sjön. Bollar betalas med betalkort. Ställ gärna tillbaka hinken efter dig.

Fimpar och snus läggs i utställd askkopp vid rangen. Skräp läggs i soptunnan vid bollmaskin. Tack.

När är rangen öppen?

Under säsong är rangen öppen den ljusa tiden mellan 06.00 och 22.00.

Vad kostar det?

30 kronor för cirka 25 bollar.