Banguide

Hål 1. Svag dogleg vänster med besvärlig ruff till höger. Långtslående siktar över vänster fairwaybunker.

Hål 2. Bred fairway med en ondulerad green. Bästa inspelsläge från vänstra sidan av fairway.

Hål 3. Längsta korthålet med två små bunkrar i framkant av green. Ta hänsyn till vinden vid klubbval.

Hål 4. En god birdiechans för den som vågar utmana dammen till vänster om holmen. Nästa damm vid green tar effektivt Hand om för korta inspel. Ett hål med många spelalternativ.

Hål 5 Dogleg vänster. Tee ligger i en pelarsal av tall och björk vilket kräver raka utslag. Sikta något till vänster vid inspelet för att få bollen kvar på green.

Hål 6 Smal passage precis före green där bollen lätt kan fastna. Ligg hellre kort med uppförsputt än tvärtom.

Hål 7 Smal sektor för utslaget. Andra slaget placeras just till höger om tallen. Sedan väntar en green med två terrasser.

Hål 8 Out of Bounds till vänster, vatten till höger och sluttande fairway. Sikta på träden i vänsterkant och låt bollen rulla ned åt höger. Inspel över kvarndammen till en green med stora höjdskillnader.

Hål 9 En bäck genom fairway ger klubbvalsbekymmer. Stenblocket till höger om green och den djupa sluttningen ner till vänster gör att inspel lättast sker från vänsterkant.

Hål 10 Välj en klubba som inte når fram till bäcken. Seg ruff till höger och vänster. Banans största green har en välbesökt bunker i högerkant.

Hål 11 Högt belägen tee ger ”Hardhitters” en chans att slå över ekarna till vänster och nå in på två. Transportslag som faller ner åt höger gör en smal och ondulerad green svåråtkomlig.

Hål 12 Skogshål med en liten bäck precis före green. Bästa HIO-chansen är här.

Hål 13 Kort par 5-hål med ”Tigerline” längs trädridån på vänster sida. Lång smal green.

Hål 14 Tee högt över fairway inbjuder till att låta drivern tala ordentligt. Bästa linjen är över dammens vänstra bortre spets. Slår du inte så långt, sikta på bunkern.

Hål 15 Ett svårt korthål där vinden kan göra klubbvalet till allt från wedge till järn-4.

Hål 16 Blint men kort utslag från gul tee. Sikta över den spetsiga enen för att hålla bollen torr. Lättaste inspel sker från den högra delen av fairway. Har du spelare framför dig, vänta på klockringningen innan du slår ut.

Hål 17 Tufft par 4 med många alternativ från tee. Ett bra utslag når över björkar och sjö. Den försiktige spelar hålet som par 5. Djup bunker på höger sida om green.

Hål 18 Underbar avslutning där green kan nås från tee. Ju längre till vänster du siktar, desto mer av Torpsjön kommer i spel.