Styrelsen

Sektionsansvariga

    • Utbildnings- och juniorsektion: Johan Thorell
    • Handicapsektion: Agneta Wagneryd
    • Servicegruppen: Helena och Göran Eriksson

 

Valberedningen Mia Sellgren Boström (mia.sellgren01@gmail.com) Margareta Andersson (maretaandersson@gmail.com) Thomas Bjerke (thomas.bjerke@assaabloy.com)