Utveckling

Vi genomgår just nu Svenska Golfförbundets utvecklingsprogram “Bättre spelupplevelse” som är ett utvecklingsprogram för hela klubben, som ger kunskap och verktyg kring hur vi kan utveckla banan och göra golfen roligare för fler alla golfare. 

För mer information om vad detta innebär klicka på Bättre spelupplevelse i texten ovan så kommer du till Svenska Golf Förbundets hemsida.