Marknadssektionen

Sektionens ansvarsområde är extern information och marknadsföring genom hemsida, sociala medier, tidningar, reklambroschyrer. MAS svarar för information till sponsorer, företag, och skolor och att hitta  möjligheter till att utökat samarbetet med sponsorer och därmed till intäkter för klubben.

MAS deltar i bland annat mässor då också hälsoaspekten av golfspel ska framhållas. MAS samarbetar aktivt med företag och med besöksnäringen i kommunen.

Därtill arrangerar kommittén events som sponsorgolf och företagsgolf.

Ledamöter

Sammankallande: Monica Falk övriga som är med Robert Lundkvist, Ted Enbuske och Mia Dahlqvist