Medlemssektionen

I denna sektion jobbar vi för och med våra medlemmar, men även för att hitta nya medlemmar och locka dessa till vår fina och trevliga bana.

Vi ansvarar för:

  • Träning för medlemmar, dels golfskoj för de yngsta som än inte börjat golfa. Vi har träning för juniorer och gruppträningar för alla medlemmar.
  • Vi anordnar kurser för nya golfare genom vår pro Johan Thorell
  • Efter nybörjarkurser fixar vi fadderrundor så man får stöd och tipps efter behov.
  • Tar in information från medlemmar via enkäten players first och sammanställer till styrelsen

Samarbete med marknadssektionen för att skapa förutsättningar för företag/sponsorer att arrangera aktiviteter. Deltar även i aktiviteter med restaurangen för att marknadsföra golfen. Samordnar aktiviteter med kommunen och idrottsklubbar för de yngre.

 

Vi som jobbar i denna sektion är:

Xxxxxxxx xxxxxxxx               sammankallande

Johan Thorell                      pro

Peter Stark                          medlemsenkät