Tävlingssektionen

Sektionen består av tävlingsledare och representanter från de flesta sektioner och ansvarar för lokala regler och sköter de interna tävlingar som spelas på klubben.

Vi är ansvariga för tävlingsreglerna för de tävlingar som spelas på vår fina golfbana.

Tävlingssektionen lämnar förslag till styrelsen angående de lokala reglerna, men det är styrelsen som beslutar om förslaget ska godkännas och är ansvariga för efterlevnad.

Vi som är aktiva i tävlingssektionen är Gunilla Hedberg som är sammankallande för sektionen, samt Vidar Norén, Lennart Hagelberg, Lillian Frisk, Mia Sellgren Boström och Fredric Larsson.

Vi vill bli fler personer som arbetar med våra tävlingar så kontakta någon av ovanstående för att bli en del av vårat trevliga gäng, framför allt behöver klubben fler tävlingsledare och domare. vi kommer såklart se till så att du får den utbildning som du behöver för att ditt uppdrag ska bli så bra som möjligt.