Masterplan Flens GK

Nedan följer vår plan för respektive hål

Planerade förbättringar

 1. Lägga igen dike framför tee
 2. Höja mark nivån framför tee
 3. Räta upp tee så den är riktad mot mitten av fairway

Genomförda förbättringar

 1. Renovering av greenbunkrar

Planerade förbättringar

 1. Gräv ur vänster sida efter dunge för att få fram vattenspegel.
 2. Fler bunkrar eller en större höger sida av fairway
 3. Räta upp tee så den är riktad mot mitten av fairway
 4. Förläng grusgång fram till orange tee

Genomförda förbättringar

 1. Renovering av greenbunker

Planerade förbättringar

 1. Höja upp vänster halva av tee

Planerade förbättringar

 1. När stora björken på kullen vänster om fw är borttagen/eller fallit, skall det befintliga vattenhindret nedanför kullen göras större och grävas ihop med diket som följer skogskanten.
 2. Åtgärda blött område vänster ruff vid vattenhinder

Genomförda förbättringar

 1. Renovering av greenbunker

Planerade förbättringar

Genomförda förbättringar

Planerade förbättringar

Genomförda förbättringar

Planerade förbättringar

 1. Bygg om green, sänka bakre platå

Genomförda förbättringar

Planerade förbättringar

 1. Flytta orange tee i linje med andra tees
 2. Dränering framför green
 3. Skapa bredare ingång till green
 4. Stensätt palisaden vid green
 5. Släpp upp ruff i slänt nedanför Tee höger

Genomförda förbättringar

 1. Ta bort gran till vänster om fairway