Tre eldsjälar har gått ur tiden

Flens Golfklubb har på kort tid förlorat tre av sina eldsjälar, Pentti Mäkinen, Tommy Ekdahl och Rune Svensson.

När eldsjälar lämnar oss står vi där sorgsna och förvirrade och funderar på hur det ska gå utan dem. De som alltid fanns där för andra, de som tog på sig alla de där uppdragen, de som drev på så att det hände något, de som brann för ändamålet. Samtidigt gläds vi när vi tänker på allt de har gjort. Minnen av alla händelser som de var med och skapade eller bidrog till, sådant som förde verksamheten framåt och som möjliggjorde allt det där som vi planerade.

En golfklubb är precis som alla andra ideella organisationer beroende av medlemmar som ställer upp och jobbar. Som finner glädje i att bidra med sina olika kompetenser, sin tid och sitt engagemang.   Under klubbens 30-åriga historia är det många eldsjälar som har varit med och utvecklat vår verksamhet till vad den är idag. En del har gått bort och finns nu i våra minnen. Många, många andra fortsätter oförtrutet att bidra med sina ovärderliga insatser.

De tre som nu har lämnat oss har på olika sätt bidragit till Flens Golfklubbs verksamhet och utveckling.

Rune Svensson var den som tog initiativet till att bilda Flens Golfklubb för 30 år sedan. Han blev klubbens medlem nummer ett, och tillsammans med några andra golftokiga personer letade han runt om i kommunen för att hitta en plats att bygga en golfbana på. Familjen Bånge på Norrtorp antog utmaningen och 1989 kunde de första nio hålen invigas. Två år senare var 18-hålsbanan klar och Rune kunde ägna sig åt sin favoritsport. Vi andra kunde häpna över hans träffsäkerhet och hur han utan några som helst krusiduller gick fram och drämde till bollen som sedan flög iväg långt och rakt. Under åren var han en viktig del av vår verksamhet och utan att någonsin framhäva sig själv fanns han alltid tillhands när det behövdes.

Pentti Mäkinen var en hängiven golfspelare. Allt för tidigt hindrade hälsan honom från att gå ut och spela med kompisarna i klubben. Men han hittade en anledning att ändå vistas ute på Norrtorp. Han hjälpte till vid tävlingar, fixade resultatlistor och fanns alltid där när det behövdes någon som kunde hjälpa till.

Tommy Ekdahl var, trots en allvarlig sjukdom, in i det sista aktiv och engagerad i klubbens angelägenheter. Han satt i styrelsen och där kom han ofta med kloka synpunkter och praktiska lösningar på problem som vi inte visste att vi hade. Han bidrog starkt till att medlemmarna utvecklade sina kunskaper i golfens regelverk och praktiska utövande när han bland annat organiserade och själv tog hand om våra nybörjare varje måndagkväll under golfsäsongen.

Vi som har haft glädjen av få uppleva ert brinnande engagemang kommer att sakna er men också med glädje och tacksamhet minnas allt ni har gjort för Flens Golfklubb och vännerna där. Våra tankar går nu till era nära och kära.

För Flens Golfklubb

Monica Falk, ordförande