Tävlingsvillkor

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt Tävlingsvillkor:

1. Tävlingsvillkor
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

2. Anmälan, avanmälan, återbud
Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller anmälan till tävling måste göras senast klockan 17.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT och golf.se. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling skall betala startavgiften efter fakturering. Anmälningsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift skall alltid betalas före start.
Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller följande avgifter vid tävling anordnad av Flens GK på Norrtorp Golfbana.
Anmälningsavgift Senior 100 kr, Junior 50 kr och Par 200 kr. Efteranmälan 100 kr.

3. Officiell tid
Officiell tid fröken Ur.

4. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

5. Tee
I klubbens tävlingar får deltagarna välja valfri för aktuell spelare banvärderat tee, om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

6. Avgörande vid lika resultat
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 10 Sen 1 – 10 till det är avgjort. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Matchspel hål 1, 2 o.s.v

7. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i lokal, uppmärkt med skylt om inlämningsyta. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scorekortsarean med båda fötterna.

8. Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 5.7)
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 5.7 och dess Anmärkning. Spelet återupptas i enlighet med tävlingsledningens beslut. Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (åska) – en lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna.
Avbryta spelet – tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till kansliet.
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

9. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

10. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
Finns inte domare är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Flens GK:s styrelse 2021-03-09

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Fler inlägg

Nyheter

Björkved till salu!

Nu finns det fin björkved till salu, kluven i nov – dec. så ej helt torr.  600kr/ kubik  50kr/ säck 40 L  Hemkörning och avlastning

Nu startar Inomhusträningen igen!

Onsdagen den 12 januari kl. 9-11kör vi igång inomhusträningen igen. Alla är välkomna! Vi tränar balans, styrka och rörlighet med Lena och teknikträning med Johan.

Julkampanj på golfhäftet

Nu kan du köpa golfhäftet direkt av oss här på webben. Du kan välja att hämta ut det i receptionen eller få det hemskickat. Om du

Nu är vår Vintergolfbana öppen!

Nu är vår Vintergolfbana öppen! Första tillfälliga tee ligger nedanför första ordinarie tee, och där står allt vad som gäller nu så vi inte gör