Ordföranden: ”Bra ekonomi och goda nyheter”

Så går 2014 mot sitt slut och vi har haft vårt årsmöte. Det blev ett välbesökt möte, fyllt av optimism och information om de nyheter som väntar oss.

Det sker mycket på banan just nu och det planeras ännu mer som du kan läsa om lite längre ner i texten. Men allting kostar pengar och vi får ta förbättringarna i den takt vi kan. Alla medlemmar erbjuds därför att bidra genom att köpa dekaler med texten ”Jag stöder Flens GK” till ett pris av 500 kronor styck. Intäkterna går oavkortat till banans förbättring. Redan vid presentationen på årsmötet såldes ett 30-tal dekaler! Mer information kommer.

Familjen Fischier, som köpte Norrtorps gård av familjen Bånge, har förklarat sig villiga att bidra med en större summa pengar under tre år under vissa förutsättningar. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att föra förhandlingar och teckna avtal.

Den ekonomiska redovisningen visade att klubbens likviditet är god. När det gäller medlemsantalet är det totala antalet stabilt men det är önskvärt att fler blir fullvärdiga medlemmar och att andelen barn och ungdomar ökar.

Kassaflödet i klubben följs noga. Kontakt med banken har tagits för att utöka banklånen med 200 000 kronor om behov uppkommer.

Revisorerna uttryckte sitt gillande när det gäller ekonomiska redovisningar (månadsrapporter med mera) och verksamhetsinformation (ordförandebrevet med mera.)

Under punkten årsavgifter diskuterades andraklubbsmedlemskap utan spelrätt. Mötet beslutade att denna medlemskategori tas bort vilket betyder att man ska ha en spelrätt för att få vara andraklubbsmedlem med reducerad årsavgift.

Och så här ser 2015 års styrelse ut:

Monica Falk, ordförande; Bengt Andersson, vice ordförande. Ordinarie ledamöter: Barbro Öqvist, Kenneth Hellstedt, Gösta Elmquist, Per Hjort, Kerstin Jansson. Suppleanter: Vidar Norén, Mia Sellgren-Boström och Mattias Gustavsson.

Vi tog också tillfället i akt och gav några återblickar från året som gått:

Banan. Banguide, den första på 25 år! Renovering av länsen. Ombyggnad av hål 8. Avståndsmarkeringar – kvastarna (från Parett). Rensning av skogsdungen och dammen på hål 13 och 14. Inplantering av karpar (från Söndagsgänget). Genomgång av försäkringar – lägre kostnader och bättre skydd. Upprensning och bygge av bro till ön på hål 17 – pågår.

Klubben, klubbhuset och restaurangen. Vårstädning av medlemmar. Nya gardiner och markis vid kansliet. Nya krögare. Blomseruppsättningar (från Flens kommun).

Investeringar och underhåll. Ny hemsida. Bevattningen, ny dator och programvaran. Tio nya golfvagnar. Vasskärare och elaggregat (från Seniorgolfen). Renovering av ventilationen i restaurangen. Brandspruta med slangar och kopplingar.

På gång i vinter. Diket på hål 7. Trädrensning, röjning av sly. Kylar med mera i restaurangen. Eventuellt inköp av fairwayklippare. Sponsordekalerna.

Nu hoppas vi på vinterväder så att vi får träna armar och ben med lite skidåkning!

TACK alla för i år och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

/Monica