Kioskpass

Här är kiosklistan för 2017.

På listan ser du vilket pass du ska utföra. Om tiden inte passar ombedes du snarast byta med någon eller skaffa ersättare. Meddela Per Heinig på 070 292 7522 om ändringen. Träffas tidigast 29 mars. Kontrollera att ditt mobilnummer är rätt, om inte meddela Per Heinig.

Du kommer att få en påminnelse via SMS dagarna innan ditt pass. Om du inte kan eller vill går det att köpa sig fri för 200 kronor som går till någon skolungdom som tar över ditt pass. Kontakta Lars-Erik Persson 070 541 3956.

Instruktioner

Två pass per dag. Pass 09.30 – 13.00. Pass 13.00 – 16.30.
Pass 09.30 hämtar väskan med nycklar och växelkassa i shoppen.

Obs!Larma av direkt, se instruktion i väskan.
Pass 13.00 lägger väskan i Greenfee-lådan i klubbhuset.

Reserver

Reservnamn vid behov. Tel Anm.
     
     
     
     
     
   
 
     
                    
   
   

April

   
     
lördag 9    
söndag10     
     
Lörd  16    
Sönd 17  Kiosken öppnas kl.13:00  L-E Persson 070 5413 956
 
   
Lörd 23  Karl Eriksson 070 655 7725  Agneta Arvidsson 070 6216 772
Sönd 24  William Nieminen  William Nieminen 
     
     
Lörd 30    kiosken stängd
     
     
     
     
   

Maj

Datum Pass 09.00 namn och mobil. Pass 13.00 namn och mobil.
Sönd 1 Kerstin Jansson     073 6602 059 Annika Wollin 073 461 13130
Torsd 5 Marg Bernhardsson 070 526 3722 Marie Sundling 070 3593945                                  
Fred 6 Kenneth Hellstedt 070 7335 117 Peter Thomassen 070 3683 137
 Lörd 7  Berit Holmsten 08 5303  4822  Anders Bjurevall 073 0214 458
 Sönd 8 Annkki Arola 070 2818 296  William Neminen 076 8329 204
Lörd 14  Lennart Appelgren 070 6211 914  William Nieminen o76 8369204
Sönd 15  Christina Eriksson 070 6268 581  Olle Skantz 076 13 6604 
     
     
 Lörd 21  Bo Lindqvist 070 2831 692  Monica Finnman 070 5976854
 Sönd 22  William Nieminen 076 8369204 Björn Persson betalt  Monica Blomqvist 070 5304 300
     
   
Lörd 28   John Karlsson 070 6922 990   Håkan Nyberg 073 08 23601
 Sönd 29 Ungdom, Betalt via Karl-Erik Åström   Birgitta Lindqvist 070 5506 433
     
     
        

Juni

Datum Pass ett namn och mobil. Pass två namn och mobil.
Lörd 4  Bibbi Andersson    073 9867  007 Anna-Karin Blomgren 070 2682762 
Sönd 5 Kjell Lundström 070 8905 743  Göran Roos  070 5530 369
     
     
Lörd 11 Birgitta Heinig      070 6718 496  Ungdom via Gunilla Bergman 
Sönd 12  Lennart Eriksson o70 5913 512  Inger Martinsson/ungdom står, betalar.   
     
     
  Sommarjobbare 9 veckor Sommarjobbare 9 veckor
     
     
     
     

Augusti .

Datum Pass 9.30 namn och mobil. Pass 13.00 namn och mobil.
Lörd 20 Gösta Elmquist  070 7442 013  Håkan Spångberg 070 3774 o45
Sönd 21 Ingrid Gustavsson 076 77043 25 Barbro Öqvist 070 2924 746
     
     
Lörd 27 Ulf Wagneryd 076 8907207 Outi Eklöf 070 3415 630
Sönd 28 Nisse Johansson  William Nieminen 076 8369 204.Betalas av Sören Johansson
 Tors 1 Sept.     Kl 14-18:30  Per & Birgitta Heinig 070 2927522

September/Oktober

Datum Pass 9.30 namn och mobil. Pass 13.00 namn och mobil.
Lörd 3    Ove Axelsson 070 2503 701 Annika Karlsson 30190
Sönd 4 Åke Karlsson 070 5817871 Lars-Erik Persson 070 541 3956               
     
     
Lörd 10  Emma Rassmusson 073 500 5896 via Roger Ling  Christer Bönniger 070 9766 816
Sönd 11  Berit Lillie 070 7701 971   Tage Persson 070 6473 417
     
     
Lörd 17  Annemie  Hallström  bytt till William 076 8369204                                        Gunnar Jansson 070 8905200
Sönd 18 Kurt Spåhr 076 2918857 Leif Andersson o7o 3979 352
Lörd 24 Kerstin Björsell 070 662 2613 Lars Åke Eriksson 070 6268 574
Sönd 25 Hans Berg 070 545 2584 Magnus Fock 070 5374 444
     
Oktober Oktober Oktober
Lörd 1  Hans Lindkvist o76 04 828 18 ?  Ulf Eriksson 070 3787591
Sönd 2  Hanna o72 929 7671  Hanna 072 929 7671
      
Månd 10 Hösttour Irene Spångberg
     073 3326840   

Dela:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på linkedin
LinkedIn
Fler inlägg

Relaterat

Styrelsen informerar

Golfvärdskap, spela mer i fyrboll och kortare rondtider. Det är några nyheter som styrelsen informerar om.

Lokala regler

OMARKERADE PLIKTOMRÅDEN I regelboken under definitionen för pliktområden står följande: * Varje vattensamling på banan (oavsett om tävlingsledningen markerat den eller inte), såsom ett hav,