Från ordföranden

Hej!

24 februari

Dagarna blir nu allt ljusare och vi kommer allt närmare det vi alla ser fram emot – banans öppnande!

Även under vintern händer det mycket på en golfbana och i en golfklubb. Banarbetarna och servicegruppen har hållit i gång för fullt hela vintern. På banan är förstås det mest spännande i år 8:ans förändring. Arbetet har gått bra och allt har hittills gått enligt planerna. Bankommittén kommer så småningom att berätta mer om vad som har hänt och vad som planeras.

På kansliet har, som ni har märkt, bland annat fakturorna skickats ut. Våra sponsorer har kontaktats och mycket annat är på gång, bland annat arbetet med den nya hemsidan som snart kommer att tas i bruk.

Vi har redan haft två styrelsemöten och vi kommer att ha som rutin att skriva ihop en ”populärversion” av styrelseprotokollen så att alla får lite koll på vad som diskuteras och vilka beslut som fattas. Kommer inom kort.

Flera kommittéer har påbörjat årets arbete och protokollen kommer i en strid ström.

Ett antal styrelsemedlemmar och personal har deltagit i SGF:s verksamhetskonferens i Eskilstuna. Matnyttig information och nätverkande inspirerar inför kommande utmaningar.

På personalsidan så kommer Peter Gustafsson att lämna oss för att gå över till Gnesta Golfklubb där han blir banchef. Vi tackar Peter för hans arbete för klubben och på banan och önskar honom lycka till. AU jobbar på för fullt för att hitta en lösning för vår del.

Vår banarbetare Roger Fagerborg åker iväg på en banskötarkurs arrangerad av SGF.

En grupp bestående av Håkan Spångberg, Anders Lundström och mig arbetar med restaurangfrågan.

Jim kommer i år att dela sin tid mellan oss och Gripsholms golfklubb. Mer information om det kommer när Jim är på plats.

Och till sist – alla goda krafter behövs för att vi ska få en allt bättre golfklubb och bana. Det är många som bidrar och som hängivet ger av sin tid och kompetens. Kanske finns det fler som vill hjälpa till på något sätt – hör av er till mig eller till kansliet i så fall.

Mvh Monica