Frågor till Banchefen!

Torsdag den 17 juni satte vi vår Banchef Andreas på vår fina bänk utanför kansliet för att finnas tillgänglig för frågor, funderingar och åsikter från våra medlemmar och även gäster som var här för dagen. Det fanns även möjlighet att skicka sina frågor, funderingar och åsikter via mail.

Dessa frågor och svar har vi nu samlat så alla kan ta del av dessa. Här kommer dem:

  1. ”Hej, vill adressera två saker. Dels att vi måste få ut nån info kring nedslagsmärken och att man SKA laga dom. Det är för många som slarvar. Och även om man inte gjort något kan man laga dom man ser. Om vi alla hjälps åt att ta 10 st extra varje gång vi spelar så är dom snabbt ett minne blott. 
    Sedan är bunkrarna stenhårda, troligen pga av att allt regn packat ihop sanden hårt men det vore trevligt med lite ”fluffigare” sand.
    I övrigt vill jag skicka med att banan är fantastiskt fin.”

Svar från Andreas:

”Du har helt rätt, det är alldeles för mycket slarv med att laga nedslagmärken och även att lägga tillbaka torvor när man slagit. Det finns info om det inne i klubbhuset, läggs ut på sociala medier emellanåt. Men det går alltid att påpeka det oftare och mer på fler ställen. Jag ska vidarebefordra det till kansliet så det även kommer upp på hemsidan, kanske att vi skulle kunna göra någon form av filmklipp där jag pratar om problemet och även visar hur man lagar ett nedslagsmärke på rätt sätt och vad det innebär om vi alla hjälps åt med det?
Bunkrarna är ett pågående problem och något vi tyvärr inte hinner underhålla på tillfredsställande sätt. Vi har under vinterperioden grävt ur några bunkrar och åtgärdat dom från grunden så att sanden stannar kvar och behåller sin ”fluffighet” även efter regn vilket har fungerat bra. Vi hoppas kunna ha resurser att fortsätta detta arbete även under kommande höst/vinterperiod, och ska försöka förbättra oss på att fylla på och underhålla dom under säsongen.
Tack för bra frågor, hoppas jag kunnat bemöta dom med tillfredsställande svar!
Mvh Banchef Andreas Manninen”

2. ”Kan ni inte fixa vit och blå tee?”

Svar från Andreas:

”Tack för din fråga!
Vad kul att du önskar lite längre tees. Frågan har varit uppe till och från på bankommitté möten men inte riktigt fått någon högre prioritet dessvärre. Min tanke är att skapa nya egna tees till t.ex. vit tee men det är ett stort och kostsamt jobb. Det är inte på gång att göra något åt det just nu men jag ska absolut ta upp frågan igen och se om vi skulle kunna hitta någon enklare och billigare lösning på det.
MvhBanchef Andreas Manninen”

3. ”Hej, jag har några frågor gällande olika saker på banan. Jag undrar troligen p g a min bristande kunskap i frågan.

  1.  Efter vilken kategori av spelare placeras flaggor och tee vanligtvis? (Detta då jag upplevt att flaggor suttit väldig nära både kanter på green och sluttningar)
  2. Jag förstår att det är väldigt mycket växtkraft just nu men det långa gräset i semi-ruffen gör att det tar extremt mycket tid då det är många nybörjare som rör sig på banan, jag upplevde inte detta förra året varför finns inte tiden att hålla ner den?
  3. När greenerna klipps så upplever jag att detta görs med spelriktningen dvs att en och samma boll får vänta, varför klipper man inte mot spelriktningen? (Då detta göra att väntan blir lika för samtliga bollar tills klippningen är klar)
  4. Hur mycket tid uppskattningsvis spenderar ni på att laga nedslagsmärken?

Jag tycker det är en jättefin bana och förstår att resurserna är begränsade, ni gör ett kanonjobb.”

Svar från Andreas:

”1. Vi försöker sätta flagg och teeplaceringar så varierande som möjligt för att kunna bemöta så många golfare som är möjligt. Vi har dock några nya banarbetare för säsongen och dessutom några som inte spelar golf vilket är synd. Så man kan säga att de är fortfarande i inlärningsfasen och även jag har märkt att det varit lite ”lustiga” flaggplaceringar emellanåt. Vi jobbar på att minska antalet felplaceringar och hoppas att få ordning på det inom snar framtid.
2. Just i år är det faktiskt extremt mycket mer växtlighet i ruffen än föregående år, och det märks på många banor runt omkring. Dessvärre har vi endast 1 ruffklippare och den går i princip 8 timmar om dagen. Tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet och göra så mycket mer. Men något positivt jag märkt av den senaste veckan är att ruffen börjar mattas av på vissa ställen och jag tror att inom en vecka eller två så kommer det vara lite lugnare med tillväxten vilket gör att det inte kommer att upplevas alltför frodigt och svårspelat.
3. Det är självklart tråkigt om det blir så att samma boll får vänta på klipparna alltför ofta, det är där precis som med flaggplaceringar att det ibland handlar om lite orutin hos en del banarbetare fortfarande, det krävs lite erfarenhet för att kunna ha ett bra flyt i klippningen trots många golfare och det är nåt vi jobbar på att förbättra. Tanken att klippa i spelriktningen är att det ska vara samma klippta spelytor för alla golfare oavsett när man startar på dagen. Sen har vi provat klippa i motsatt riktning men då blir problemet att t.ex. en greenklippning som normalt tar ca 4 timmar kan lätt ta uppåt 6-8 timmar om det är mycket spel, det har vi dessvärre inte manskap och tid för att klara av.
4. Mycket bra fråga och tyvärr är svaret alldeles för mycket tid. När jag har varit ute och gödslat så har jag på vissa hål kunnat laga så många som 10st, vilket är väldigt tråkigt. Där har vi alla, banarbetare likväl som golfare, ansvar att laga nedslagsmärken oavsett om man orsakat det själv eller inte. Om alla lagar minst 2st nedslagmärken på varje green så är problemet snart ett minne blott, det är ett gammalt tips men fortfarande väldigt aktuellt.
Tack för mycket bra frågor, jag hoppas jag kunnat bemöta dom med tillfredsställande svar!
Mvh Banchef Andreas Manninen”

4. ”Klippa ner ruffen precis utmed fairway lite till utmed hålen. Är svårt att hitta bollarna på grund av för hög ruff.
Likadant vid hål 13 i ”kurvan” på insidan att klippa ner lite där. Samt varför göra detta ”dike” så stort?
När alla andra diken läggs igen som på 7:an och 12:an. 
Tycker att banan har blivit sämre på grund av detta

Även jämna till alla Tee`s som det är nu så är ju alla tee`s konkava i formen.
Borde gå att klippa in dessa så det blir plant att stå på, samt att flytta tee kulorna oftare än vad som görs idag.

Även tätare hålflyttningar.
Samt sätta hålen där det är minst skador på greenerna, som det är nu så sätts dom ju mitt i alla skador.
Är inte lätt att putta då.”

Svar från Andreas:

”Jag förstår problematiken med ruffkanten som ofta är tjock och frodig. Jag har dock med i planeringen att göra en så kallad ”first cut” runt fairways och även greenområden nu när vi har en gammal fairwayklippare att använda oss av, jag tror och hoppas att det kommer hjälpa en del.Diket på 13 upplevs större nu när det är relativt nygrävt, jag tror det kommer bli bättre när kanterna får lite växtlighet och på så sätt smalna av dikena litegrann.
Vi har med i framtidsplanen att jämna ut det flesta tees, vi har redan gjort provjobb på 5:ans gula och 15:e tee. Det är rätt stort jobb med att skala av gräsytan och jämna till och måste tyvärr göras utanför högsäsong, det vill säga till höst och vinterperioden.Vi flyttar teekulor måndag, onsdag och fredag. Där finns ingen möjlighet att utöka detta då vi måste hinna laga tees däremellan. Problemet med våra tees ligger mer i att de är väldigt små och då kan framförallt korthålen kännas väldigt uppslagna och skadade ofta. Vi hoppas att kunna hjälpa detta med att ordna till någon alternativ slagplats på tees med konstgräs så resten av tee hinner växa ihop.
Denna säsong hade som bekant en jobbig inledning med greenerna som var mycket vinterskador på. I början hade vi hålen på de ”bättre” ytorna på greenerna, dessvärre är det inget vi kan ha hela tiden och måste sätta hålen där det finns skador ibland, detta för att det blir oerhört mycket slitage om man har hålen på samma ställen en längre tid. Då kommer vi att få även slitna ytor på de som varit fina.Nu är dock greenerna på god väg att växa igen helt och jag tror att inom snar framtid har vi fullgoda spelytor på hela greenerna.
Tack för dina frågor, hoppas jag kunnat bemöta dom med tillfredsställande svar.
Mvh Banchef Andreas Manninen”

5. ”Sluta med att elda fjolårsgräs så får se lite fjärilar och andra insekter på vår välskötta och fina golfbana.”

Svar från Andreas:

”Vi eldar gräs för att få fram nytt starkt och välmående gräs, även jord och mark får ut en hel del näring och andra nyttoämnen av askan som blir. Men förstår absolut problemet med djurliv och insekter. Dock har jag en fundering och snart en plan att kanske på några utvalda ställen på banan anordna växt/blomplanteringar som bl.a. fjärilar tillsammans med getingar, bin och humlor kommer trivas i. Även några så kallade ”insektshotell” med gamla trädstubbar och annat för det krypande djurlivet.
Tack för din frågeställning och hoppas du blev nöjd med svaret!
Mvh Banchef Andreas Manninen”

6. ”Hej Andreas, vilket bra inititativ!

Till att börja med en eloge för ert systematiska och långsiktiga arbete med banan. Ni har gjort mycket, gjort det bra och gjort det i rätt ordning – greener, fairways inklusive klippning, bunkrar och sedan tees. Sedan har en haft en del jobb med dräneringen kan man förstå. Det mesta är riktigt bra gjort och känns färdigt med undantag av några tees. 

För framtiden har jag två funderingar. Den första rör om det är möjligt att ha en ”second cut” som amerikanerna säger. På många ställen träffar bevattningen ruffen så gräset blir väldigt frodigt. Man kan få riktiga skitlägen en decimeter från fairway samtidigt som man på de torra ställena får kanonlägen långt ifrån. Två tydliga exempel är på åttan till höger strax före bron och på tian till vänster om green men det finns flera. Det är ett problem som man skulle kunna lösa med att klippa delar av ruffen lite kortare och oftare närmast fairway (eller släppa upp en del av fairway).

Sedan handlar det om information. På den nya förnämliga hemsidan finns det möjlighet att ha lite mer aktuell information och samtidigt ta bort lite gammal …

Till sist ett tack både till all banpersonal även för ett trevligt och uppmärksamt bemötande när man spelar och till servicegruppen som bidrar väldigt mycket tillbanan! 

Bästa hälsningar”

Svar från Andreas:

”Tack för dina frågor, och ett stort tack för din positiva inställning till vårt jobb. Det uppskattas verkligen!
Angående second cut eller ”first cut” som det även kallas så har jag det med i tankarna redan. Vi har inte haft någon möjlighet till det än så länge då man måste ha en egen maskin för just det ändamålet, det finns ingen tid till att ställa om klipphöjden på de andra klipparna mellan klippningarna. Nu har vi fått en möjlighet då vi införskaffat en ny fairwayklippare, och har då en gammal som vi ställer om. Det är bara att få in det i planeringen då vi inte är så många som jobbar, och jag vill själv köra första klippet då jag även skulle vilja få med greenområdena i en second cut klippning för att slippa just de tjocka ruffkanterna runt greenerna som jag förstår är ett problem.
Angående info på hemsidan tar jag med mig det och ska försöka förbättra mig på att lägga in ny information lite mer kontinuerligt, hur man tar bort gamla inlägg och annat vet jag inte men ska vidarebefordra det till ”data” avdelningen.
Hoppas du är nöjd med svaren på dina frågor!
Mvh Banchef Andreas Manninen”

Och till sist:

”Till Andreas! Du/Ni sköter banan på gränsen till rackarns bra, bra ett önskemål. Sätt flaggan där min 1:a putt stannar. Annars är det 100, fortsätt så.”

Tack för alla era frågor, funderingar och förslag!

Dela:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på linkedin
LinkedIn
Fler inlägg

Relaterat

Vintergolfspel för alla Seniorer!

Hej alla seniorgolfare! Nu har vi en möjlighet att förlänga golfsäsongen genom vinterspel inomhus. Det låter väl bra, eller hur? Det är vår pro, Johan