Kategori: Okategoriserade

Kiosken

Nu behöver vi få hjälp att bemanna kiosken på helgerna. Vi har delat upp på förmiddagspass mellan 9,00 – 12,00 och eftermiddagspass mellan 12,00 – 15,00. Under fliken Klubben och sen Kioskschema här på hemsidan hittar ni vilka pass som är lediga. Vi sätter även upp en lista i klubbhuset där man kan skriva upp sig eller så ringer ni till oss 0157-15770 eller mail info@flensgk.se Åsa kan visa er hur allt fungerar så hör av er i veckan innan ert pass.

Öppen range + baninfo

Hej allesammans! Från och med imorgon (långfredag) så är rangen öppen att stilla sina golfnerver på, värmen ser även ut att hålla sig över +10 vilket är skönt. Öppning av banan får dock vänta lite till tyvärr, vi siktar på att öppna den första helgen i april om inget oväntat händer. Anledningen är först och främst att det inte varit så varmt som man kan tro, i alla fall inte på nätterna. Så nästan mer än hälften av dygnets timmar har legat runt noll grader, detta gör att det det går segt för gräset att vakna till och det är en hel del blött på sina ställen då det inte torkar upp särskilt snabbt. Våran bana (framförallt vissa greener) ligger dessutom lite tokigt till för vår/höst solen att nå och värma upp, 3:an t.ex hade fortfarande en liten hög av snö kvar vilket visar vilken otrolig temperatur skillnad det kan vara från ett ställe till ett annat. Detta i samband med att vi har fått lite vinterskador på en del greener i form av svampfläckar och vi vill gärna se att gräset börjar vakna till i dessa och slita så lite som möjligt på de så länge det går. Så håll till godo med rangen så länge så håller vi tummarna för att sätta igång säsongen ordentligt om ca en vecka.   Mvh Banchef Andreas med personal

Årsmöte

Medlemmarna i Flens Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte i Skjortan, Drottninggatan 24 lördag den 20 januari kl. 11.00   Vi bjuder på fika, anmälan senast 17 januari till mia@flensgk.se eller 0157-157 70. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023, verksamhetsplan för 2024 samt andra handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga vid mötet samt på klubbens kansli fr.o.m. fredag den 12 januari Förslag till föredragningslista: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Fastställande av föredragningslista Val av ordförande samt sekreterare för mötet Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023 b) Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2023 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2023 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2024 Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år b) tilläggsval av en ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år c) tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år d) tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande g) klubbens ombud till SöGDF-möte Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner Övriga frågor Mötets avslutande   Hjärtligt välkomna! Styrelsen Det blir även genomgång av Players First av Peter Starck och Bättre Spelupplevelse av Mikael Larsson 

Säsong 2023 slut

    Då är vi inne i november månad med mörker som kryper på. Banan stängdes måndag 30 oktober och har varit i mycket bra skick under oktober. Nu var det dock dags att stänga, med all väta som kommit. Vi fick ju som bekant mycket vatten under juli och augusti som tyvärr påverkat antalet greenfee gäster betydligt. Det kommer mer information från sektioner och styrelse inför årsmötet om hur året gått. Vi gör som förra året och skickar ut information innan mötet, men hoppas på uppslutning på årsmötet då frågor kan ställas. Under sista veckan har annexets södra sida fått ny panel, den var riktigt murken och var sparsamt isolerad. Planen är att måla på rödfärg till våren och måla fönster på resten, förhoppningsvis med ideella krafter. Som ni kanske sett har även greenbunkrar på ettan och tvåan fått en uppgradering. Även fyrans bunker är på gång. Det som skett är att bunkrar har grävts ur, lagts något närmare green och fått ny dränering. Tisdagen 31 oktober kom 2 betongbilar med en anpassad betong som släpper igenom vatten men inte sand ner till dräneringen. Vi ska testa detta koncept och se om vi kan få lite bättre standard på greenbunkrar. Stort tack till alla som hjälpte till i regnvädret. Även om det dröjer tills vi kan testa nya bunkrar och banan igen, så finns ju möjlighet att spela många olika banor i behaglig temperatur hos JTG golf tills vi öppnar upp igen, förhoppningsvis i mars/april.   Det finns en julmarknad planerad till 2 december och det kommer ett utskick med mer detaljer senare.   Mvh Torbjörn Jonsson

Sista rundan för i år

På måndag 30 oktober stänger vi banan för i år. Så nu i helgen är sista chansen för drömrundan. Vi tackar alla, medlemmar som gäster för detta år. Ser fram emot att ses nästa säsong på vår fina anläggning.

Bygger om bunkrar

Just nu håller vi på med grävarbeten på 1:an, 2:an och 4:an. Vi ska testa att gjuta i botten och se hur de kommer att bli.                                                                                                Så ser ni en grävmaskin med mera så vet ni varför och hoppas att ni har förståelse för eventuella olägenheter. Fortsätt svinga klubborna i det härliga höstvädret men var extra uppmärksamma på personalen vid ovanstående hål.

Höstrea

Nu kör vi halva priset på greenfee så länge banan är öppen. Passa på den är lite blöt men det är väldigt vackert och näst intill myggfritt!

Stängd range

Nu är hösten här på riktigt och vatten temperaturen har sjunkit och då gör även våra rangebollarna det. Så nu håvar vi upp de sista bollarna för i år och plockar undan mattor och stänger av bollmaskinen. Vi hoppas vi på en härlig vinter och att vi ses den 26 november på julmarknaden eller till våren.