Bokning

Här bokar du din starttid. Du kan även boka på golf.se eller via receptionen på 0157-157-70 under våra öppettider.

Förtydligande när det gäller gruppbokningar under rådande restriktioner på grund av pandemin.

Efter samråd med företrädare för Svenska golfförbundet har vi beslutat att följande gäller vid Flens Golfklubb:

Gruppbokningar kan ske med vissa förbehåll. Bokningarna görs alltid genom kansli/reception. Innan underlaget för bokning överlämnas/meddelas ska den som är ansvarig för gruppens bokning ha kommunicerat med berörda hur bollarna sätts ihop och fått ett godkännande av samtliga. Naturligtvis gäller detta sällskapsspel då tävlingsspel inte är tillåtet. Personligt ansvar gäller och alla måste själva ta ställning till vem man under rådande omständigheter vill spela tillsammans med eller om man vill avstå.