Årsmötet 22 januari 2022

Utdrag ur protokollet:

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkändes.

Resultatet för 2021 visar ett litet minus men anses vara inom felmarginalen. Orsaken är högre lönekostnader, mer kostnader för utbildning och något lägre medlemsavgifter. Årsredovisningen godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelsens förslag till budget för 2022 godkändes.

Ur verksamhetsplanen:
Avgiften för andraklubbsmedlemmar höjs med 500 kronor.
För att bättre handikappanpassa övningsområdet planeras asfaltering av gångar samt större och planare green.

Verksamhetsplanen godkändes.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Fler inlägg

Relaterat

Hej golfare!

Innan du bestämmer vilken typ av medlem du ska vara i år så vill vi göra lite reklam för Sörmlandsswingen och berätta om vårt samarbete

Kallelse till årsmöte 2022 för Flens GK

Medlemmarna i Flens Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte iSkjortan, Lilla Manschetten, Drottninggatan 24 lördag den 28 januari kl. 11.00 Utöver sedvanliga årsmötesagendan kommer vår

Björkved till salu

Nu har vi återigen huggen björkved till salu. Priset per kubikmeter är 1 000: – eller i 40 liters säck 80: –  styck Den är i