Bygger om bunkrar

Just nu håller vi på med grävarbeten på 1:an, 2:an och 4:an. Vi ska testa att gjuta i botten och se hur de kommer att bli.                                                                                                Så ser ni en grävmaskin med mera så vet ni varför och hoppas att ni har förståelse för eventuella olägenheter.

Fortsätt svinga klubborna i det härliga höstvädret men var extra uppmärksamma på personalen vid ovanstående hål.