Tävlingsvillkor Kuriren Cup

Tävlingsvillkor för Kuriren Cup 2022 är sanktionerade och antagna av Södermanlands Golfdistriktsförbund.
Kval på hemmaklubbarna: Foursome matchspel.
I foursome erhåller laget ett gemensam spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Kontrollera i slopetabellen hur många slag respektive spelare får, lägg ihop lagets antal slag, dela sedan med två. Halva slag höjs till närmaste heltal. Sidan med det högre spelhandicapet får tillgodogöra sig hela skillnaden mellan sidornas spelhandicap. Startlistan bestämmer honnören på första tee.

Deltagare
Tävlingen är öppen för alla golfare med giltigt medlemskap i deltagande golfklubbar med max individuellt hcp 36.
Varje lag måste innehålla minst en spelare född 2004 eller tidigare. Lagets sammanlagda exakta handicap får ej överstiga 60,0. Båda spelarna ska vara medlemmar i klubben där de spelar kvalet. Är du medlem i flera klubbar, så får du endast starta på en.
Under pågående kvalomgång får en spelare ersättas med reserv. Då en spelare i laget byts ska laget fortfarande passa in i samma handicapklass. Bytet ska anmälas och godkännas av tävlingsledare på respektive klubb. Till finalen får inte spelare ersättas.

Särspel 
Vid lika resultat efter 18 hål ska matchen avgöras genom särspel hål för hål, med start på det hål där matchen började (normalt första hålet). Handicapslag fördelas likadant som under ordinarie rond. Spelare som ska spela särspel bör ges företräde på första tee.

Matchrapportering 
När matchen spelats skrivs resultatet in på spelschemat och därmed är resultatet fastställt enligt regel 5-2.

Finalspel 
Finalen 2022 spelas på Strands Golfklubb söndag 12 juni med start från klockan 11.00.

Deltagare 
Till finalspel får varje klubb skicka deltagare i förhållande till antal anmälda par i kvalspelet. För varje påbörjat åtta par går ett par till final.

Spelform
Spelform i finalen är foursome slagtävling i klass 1 och foursome poängbogey i klass 2. Finalisterna delas i två lika stora klasser.

Lottning
Inför finalen på Strands Golfklubb presenteras startlistan i papperstidningen fredag 10 juni.

Domare
Representant från Södermanlands Golfförbunds tävlingskommitté.

Tävlingsledning 
På respektive klubb utsedda tävlingsledare.

Sanktion 
Tävlingsbestämmelserna är godkända och sanktionerade av SoGDF:s tävlingskommitté