Flera nyheter för seniorerna

Seniorgolf med tre handicapklasser, justerad anmälningsavgift och vädjan om ännu mer frivilliginsatser. Det är några nyheter som klubbens seniorer får i år.

På grund av pandemin blev säsongen för seniorgolfen i fjol något förkortad. Men det blev ändå 18 omgångar med ett snitt på 70 deltagare. Vi hoppas givetvis på minst lika god uppslutning i årets upplaga som startar den 27 april och omfattar 23 tävlingar innan avslutningen den femte oktober.
Årets stora nyhet är att vi kommer att ha tre klaser, A, B och C. Hcp-gränserna är beräknade på ett genomsnitt från förra årets tävling och blir som följer:
A. Hcp 0-22,0
B. Hcp 22,1-29,0
C. Hcp 29,1-54,0
Värt att notera är att man tillhör samma klass hela säsongen, oavsett höjning eller sänkning.

Lär dig reglerna och få lägre score
Regelkunskap är till för att hjälpa snarare än att stjälpa men ganska få har deltagit i regeltävlingen. Ett nytt förfarande för regelfrågan införs därför. Veckans fråga delas ut till varje boll och den spelare som lämnar in scorekorten ser till att alla i bollen noterat ett svar.
Tävlingsledarna är uppdelade i fyra grupper om tre i varje grupp. För att underlätta lottningen är det viktigt att önskemål om tidig eller sen start, exempelvls på grund av samåkning, begränsas så mycket som möjligt.
Spelprogram kommer att finnas på hemsidan under sektioner/senior. Där finns även schema och komihåglista för funktionärerna.
Startavgiften höjs till 70 kronor så att vi kan behålla nivån på prispengar i form av presentkort och prisbord även när vi utökat med en tävlingsklass.

Anmäl dig till seriespelet
Seriespelet var framgångsrikt förra året och samtliga herrlag vann sina serier och spelar nu i en högre serie medan damlaget och mixed-laget får kämpa på i sina serier. Vi vill att fler deltar i seriespel, som är en trevlig tävlingsform, och det går att anmäla sitt intresse till respektive lagledare eller på listor som kommer att finnas på anslagstavlan. Följande lag är aktuella:

Damlaget spelar i Sörmlandsserien och lagledare är Agneta Wagneryd.
Mixedlaget spelar i Sörmlandsserien och lagledare är Ingegerd Branting.
H60 spelar i Sörmlandsserien och lagledare är Jan Larsson.
H70 spelar i Sörmlandsserien och lagledare är Kenneth Hellstedt.
H65 spelar i mellansvenska veteranserien div 2 östra och lagledare är Åke Karlsson.

Fler funktionärer behövs
Frivilliga insatser i olika former är ovärderliga för att klubben ska fungera bra och anläggningen ha en hög finish, och där kan vi alla hjälpa till. Bästa sättet är att anmäla sig till servicegruppen. Den träffas varje tisdag 08.30 och Göran och Helena fördelar arbetet efter behov och vars och ens kapacitet och färdigheter. Därför behöver ingen dra sig för att ställa upp och göra en insats, det finns alltid något som kan passa.

Hjälp behövs även för andra aktiviteter som bollplockning och faddergolf, för vilket det kommer att finnas anmälningslistor. Vi kommer dessutom att ha ett par större tävlingar i år där frivilliga behövs som funktionärer. Det gäller bland annat SPFs riksmästerskap som spelas 18-19 augusti.

Håll koll på medlemsträningen
Medlemsträning kommer att arrangeras i olika former under säsongen. Vår pro, Johan kommer Johan att informera om detta. Håll utkik på hemsidan och Facebook för löpande information.

Och som alltid:
Kom ihåg att titta på bollen och svinga lugnt!
Vi hälsar alla seniorer välkomna till en ny golfsäsong!