Sektioner

Alla sektioner har en egen presentation, i form av ett inlägg. Några sektioner har dessutom ett eget nyhetsflöde under presentationen.

För att redigera en sektions presentationstext, redigera följande inlägg:

Några sektioner har ett eget nyhetsflöde under presentationstexten. Använd följande kategorier, samt även kategorin “Nyheter” om inlägget är av allmänt intresse:

  • Tävlingssektionen, använd kategori “Tävling”
  • Ungdomssektionen, använd kategori “Ungdom”
  • Seniorsektionen, använd kategori “Senior”