Årsmötet 22 januari 2022

Utdrag ur protokollet:

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkändes.

Resultatet för 2021 visar ett litet minus men anses vara inom felmarginalen. Orsaken är högre lönekostnader, mer kostnader för utbildning och något lägre medlemsavgifter. Årsredovisningen godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelsens förslag till budget för 2022 godkändes.

Ur verksamhetsplanen:
Avgiften för andraklubbsmedlemmar höjs med 500 kronor.
För att bättre handikappanpassa övningsområdet planeras asfaltering av gångar samt större och planare green.

Verksamhetsplanen godkändes.