Dag: 23 februari 2022

Årsmötet 22 januari 2022

Utdrag ur protokollet: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkändes. Resultatet för 2021 visar ett litet minus men anses vara inom felmarginalen. Orsaken är högre lönekostnader, mer kostnader för utbildning och något […]