Kandidater sökes

Vi i valberedningen Flens GK är mycket intresserade av att få in intressenter för framtida styrelsearbete i Flens GK. 

Om intresse finns kontakta nedanstående via mail och berätta lite om dig själv.

Pia Lyttbacka Larsson (valberedningens ordförande) pialyttbacka@gmail.com 

Margareta Andersson . maretaandersson@gmail.com 

Tage Persson.  tagepersson7@gmail.com