Automatisk arkivering

En funktion för automatisk arkivering av inlägg har lagts till. Notera att inlägget kan synas på en del platser någon dag efter arkiveringen, detta pga webbplatsen cache.