Frågor till banchefen

Fråga: Hej, vill adressera två saker. Dels att vi måste få ut information kring nedslagsmärken och att man SKA laga dom. Det är för många som slarvar. Om vi alla hjälps åt att laga tio extra märken varje gång vi spelar så är dom snabbt ett minne blott. 
Sedan är bunkrarna stenhårda, troligen på grund av att allt regn packat ihop sanden hårt men det vore trevligt med lite “fluffigare” sand.
I övrigt vill jag skicka med att banan är fantastiskt fin.

Svar från banchefen Andreas Manninen:
Du har helt rätt, det är alldeles för mycket slarv med att laga nedslagmärken och även att lägga tillbaka torvor när man slagit. Det finns information om det i klubbhuset och på sociala medier emellanåt. Jag ska vidarebefordra det till kansliet så det även kommer upp på hemsidan, kanske att vi skulle kunna göra någon form av filmklipp där jag pratar om problemet och även visar hur man lagar ett nedslagsmärke på rätt sätt och vad det innebär om vi alla hjälps åt med det.
Bunkrarna är ett pågående problem och något vi tyvärr inte hinner underhålla på tillfredsställande sätt. Vi har tidigare grävt ur några bunkrar och åtgärdat dom från grunden så att sanden stannar kvar och behåller sin “fluffighet” även efter regn, vilket har fungerat bra. Vi hoppas kunna fortsätta detta arbete även under kommande höst/vinterperioder men även underhålla dom under säsongen.
Tack för bra frågor, hoppas jag kunnat besvara dom tillfredsställande.

Fråga: Kan ni inte fixa vit och blå tee?

Svar från Andreas:
Vad kul att du önskar lite längre tees. Frågan har varit uppe till och från på bankommittémöten. Min tanke är att skapa nya egna tees till exempelvis vit tee men det är ett stort och kostsamt jobb. Det är inte på gång att göra något åt det just nu men jag ska ta upp frågan igen och se om vi kan hitta en enklare och billigare lösning.

Fråga: Hej, jag har några frågor gällande olika saker på banan:

  1.  Efter vilken kategori av spelare placeras flaggor och tee vanligtvis? (Detta då jag upplevt att flaggor suttit väldig nära både kanter på green och sluttningar.)
  2. När greenerna klipps så upplever jag att detta görs med spelriktningen, det vill säga att en och samma boll får vänta. Varför klipper man inte mot spelriktningen?
  3. Hur mycket tid uppskattningsvis spenderar ni på att laga nedslagsmärken?

Jag tycker det är en jättefin bana och förstår att resurserna är begränsade, ni gör ett kanonjobb.

Svar från Andreas:
1. Vi försöker sätta flagg och placera tee så varierande som möjligt för att kunna möta önskemålen från så många golfare som möjligt. Även jag har märkt att det varit lite “lustiga” flaggplaceringar emellanåt. Vi jobbar på att minska antalet felplaceringar och hoppas att få ordning på det inom snar framtid.
2. Det är självklart tråkigt om det blir så att samma boll får vänta på klipparna alltför ofta. Det kan ibland handlar om lite orutin hos en del banarbetare. Det krävs lite erfarenhet för att kunna ha ett bra flyt i klippningen trots många golfare och det är något vi jobbar på att förbättra. Tanken att klippa i spelriktningen är att det ska vara samma klippta spelytor för alla golfare oavsett när man startar på dagen. Sen har vi provat klippa i motsatt riktning men då blir problemet att till exempel en greenklippning som normalt tar cirka fyra timmar lätt kan ta uppåt 6-8 timmar om det är mycket spel. Det har vi dessvärre inte manskap och tid för att klara av.
3. Bra fråga och tyvärr är svaret att vi lägger alldeles för mycket tid på att laga nedslagsmärken. När jag gödslat så har jag på vissa hål kunnat laga så många som tio nedslagsmärken, vilket är väldigt tråkigt. Där har vi alla, banarbetare likväl som golfare, ansvar att laga nedslagsmärken oavsett om man orsakat det själv eller inte. Om alla lagar minst två nedslagmärken på varje green så är problemet snart ett minne blott. Det är ett gammalt tips men fortfarande väldigt aktuellt.

Fråga: Klipp ner ruffen precis utmed fairway lite till utmed hålen. Är svårt att hitta bollarna på grund av för hög ruff.
Likadant vid hål 13 i “kurvan” på insidan att klippa ner lite där. Samt varför göra detta “dike” så stort?
När alla andra diken läggs igen som på 7:an och 12:an. 

Tycker att banan har blivit sämre på grund av detta.
Även jämna till alla tee`s som det är nu så är ju alla tee`s konkava i formen.
Borde gå att klippa in dessa så det blir plant att stå på, samt att flytta tee kulorna oftare än vad som görs i dag.

Även tätare hålflyttningar.
Samt sätta hålen där det är minst skador på greenerna. Som det är nu så sätts dom ju mitt i alla skador.
Är inte lätt att putta då.

Svar från Andreas:
Jag förstår problematiken med ruffkanten som ofta är tjock och frodig. Jag har dock med i planeringen att göra en så kallad “first cut” runt fairways och även greenområden nu när vi har en gammal fairwayklippare att använda oss av, jag tror och hoppas att det kommer hjälpa en del.Diket på 13 upplevs större nu när det är relativt nygrävt, jag tror det kommer bli bättre när kanterna får lite växtlighet och på så sätt smalna av dikena litegrann.
Vi har med i framtidsplanen att jämna ut det flesta tees, vi har redan gjort provjobb på 5:ans gula och 15:e tee. Det är rätt stort jobb med att skala av gräsytan och jämna till och måste tyvärr göras utanför högsäsong, det vill säga till höst och vinterperioden. Vi flyttar teekulor måndag, onsdag och fredag. Där finns ingen möjlighet att utöka detta då vi måste hinna laga tees däremellan. Problemet med våra tees ligger mer i att de är små och då kan framförallt korthålen ibland kännas uppslagna och skadade. Vi hoppas att kunna hjälpa detta med att ordna till någon alternativ slagplats på tees med konstgräs så resten av tee hinner växa ihop.
Denna säsong hade som bekant en jobbig inledning med greenerna som var mycket vinterskador på. I början hade vi hålen på de “bättre” ytorna på greenerna. Dessvärre är det inget vi kan ha hela tiden och vi måste sätta hålen där det finns skador ibland, detta för att det blir oerhört mycket slitage om man har hålen på samma ställen en längre tid. Då kommer vi att få även slitna ytor på de som varit fina.Nu är dock greenerna på god väg att växa igen helt och jag tror att inom snar framtid har vi fullgoda spelytor på hela greenerna.
Tack för dina frågor, hoppas jag kunnat besvara dom tillfredsställande

Fråga: Sluta elda fjolårsgräs så får vi se lite fjärilar och andra insekter på vår välskötta och fina golfbana.

Svar från Andreas:
Vi eldar gräs för att få fram nytt starkt och välmående gräs, även jord och mark får ut en hel del näring och andra nyttoämnen av askan som blir. Men förstår absolut problemet med djurliv och insekter. Dock har jag en fundering och snart en plan att kanske på några utvalda ställen på banan anordna växt/blomplanteringar som bl.a. fjärilar tillsammans med getingar, bin och humlor kommer trivas i. Även några så kallade “insektshotell” med gamla trädstubbar och annat för det krypande djurlivet.
Tack för din frågeställning och hoppas du blev nöjd med svaret.

Fråga: Hej Andreas, vilket bra initiativ!
Till att börja med en eloge för ert systematiska och långsiktiga arbete med banan. Ni har gjort mycket, gjort det bra och gjort det i rätt ordning – greener, fairways inklusive klippning, bunkrar och sedan tees. Sedan har en haft en del jobb med dräneringen kan man förstå. Det mesta är riktigt bra gjort och känns färdigt med undantag av några tees. 

För framtiden har jag två funderingar. Den första rör om det är möjligt att ha en ”second cut” som amerikanerna säger. På många ställen träffar bevattningen ruffen så gräset blir väldigt frodigt. Man kan få riktiga skitlägen en decimeter från fairway samtidigt som man på de torra ställena får kanonlägen långt ifrån. Två tydliga exempel är på åttan till höger strax före bron och på tian till vänster om green men det finns flera. Det är ett problem som man skulle kunna lösa med att klippa delar av ruffen lite kortare och oftare närmast fairway (eller släppa upp en del av fairway).
Sedan handlar det om information. På den nya förnämliga hemsidan finns det möjlighet att ha lite mer aktuell information och samtidigt ta bort lite gammal …
Till sist ett tack både till all banpersonal även för ett trevligt och uppmärksamt bemötande när man spelar och till servicegruppen som bidrar väldigt mycket tillbanan! 
Bästa hälsningar

Svar från Andreas:
Tack för dina frågor, och ett stort tack för din positiva inställning till vårt jobb. Det uppskattas verkligen!
Angående “second cut” eller “first cut” som det även kallas så har jag det med i tankarna redan. Vi har inte haft någon möjlighet till det än så länge då man måste ha en egen maskin för just det ändamålet, det finns ingen tid till att ställa om klipphöjden på de andra klipparna mellan klippningarna. Nu har vi fått en möjlighet då vi införskaffat en ny fairwayklippare och har då en gammal som vi ställer om. Det är bara att få in det i planeringen då vi inte är så många som jobbar, och jag vill själv köra första klippet då jag även skulle vilja få med greenområdena i en second cut-klippning för att slippa just de tjocka ruffkanterna runt greenerna som jag förstår är ett problem.
Angående info på hemsidan tar jag med mig det och ska försöka förbättra mig på att lägga in ny information lite mer kontinuerligt.
Hoppas du är nöjd med svaren på dina frågor.

Och till sist:

Till Andreas! Du/ni sköter banan på gränsen till rackarns bra, bara ett önskemål. Sätt flaggan där min 1:a putt stannar. Annars är det 100, fortsätt så.

Tack för alla era frågor, funderingar och förslag!