Ordförandebrev maj 2021

Ordförandebrev maj.

Så kom då den efterlängtade informationen från Svenska golfförbundet att tävlingsförbudet är hävt! Gäller från och med den 1 juni. Vår tävlingskommitté sammanträder och snart får vi veta mer. Det känns verkligen lite hoppfullt, men det är förstås viktigt att vi fortsätter att hålla oss till de restriktioner som gäller.

– Meddelande från ansvariga för GIT (Golfens IT system) att det är många i Golfsverige som inte angett eller ändrat sina adressuppgifter. Gå in och kolla på Min golf. Där kan du själv ändra och lägga till om det inte är korrekt.

– Vi gläder oss åt att det är många som hittar till vår fina anläggning. Omnämnandet i Expressen att vi tillhör de golfpärlor man inte bör missa, har blivit uppmärksammat och bidrar säkert. Fina tackord kommer också från besökare vilket naturligtvis är jättekul och visar att vi är på rätt väg.

– Det är mycket som ska planeras, göras och följas upp på en golfanläggning. Den 11 maj hade vi en planeringskväll ute i det fria tillsammans med personal, styrelsen, valberedningen och företrädare för kommittéerna. Inbjudna var också från Svenska golfförbundet, vår bankonsulent Carl-Johan Lönnberg, vår klubbrådgivare Tony Mullborn (kunde inte komma p.g.a hastigt uppkommen karantän), ordförande i Sögdf, Mikael Larsson samt vår RF SISU konsulent, Peter Tillqvist. Vi spelade scramble hål 1 – 9, samtidigt som vi tog upp och diskuterade frågor utifrån Svenska golfförbundets programserie PITCH med rubriken ”Bättre spelupplevelse” i fokus. Allt som dokumenterades är sammanställt och presenterat för de som deltog. Behandlat vid styrelsemötet den 18 maj och arbetet går vidare. Några punkter:

Banan: Tänka på att sätta teekulorna i spelriktningen; Tydligare skyltning vart man ska gå; Sätta rep där vi inte bör gå; Sätta dit avståndspinnar där de saknas; Påminna om att torvor alltid ska läggas tillbaka av den som slog upp den och att laga nedslagsmärken; Nedskräpning, cigarettfimpar och snuspåsar hör inte hemma på golfbanan; Svåra flaggplaceringar bör undvikas vanliga speldagar; Stenhögen vid 7:an bör tas bort. Fortsätta stamma upp träd; Idé: att skriva avstånden på teeplattorna. Även sådant som finns med i Masterplanen diskuterades som t ex att rätta upp några tee i spelriktning; förändra vissa greener, öka greenbunkrarnas omfång så att de kommer närmare green; förbättra spelområdet mellan dungen och green på 8:an, förbättra orange tee; utveckla övningsområdet.

Medlemmar och greenfeegäster: Bjuda in medlemmar att vara Golfvärdar; Motivera till medlemsträning för att utveckla golfspelet och för social samvaro; Lyfta fram barn- och ungdomsverksamheten med unga ledare och fler ledare; Utveckla samarbetet med restaurangen; Starta kom-igång-golfen igen; Paragolf. Projekt att förbättra parkeringen och fler platser för husbilar.

– I övrigt från styrelsemötet: Ekonomin OK, bra intäkter från greenfee; Beslut om inköp av värmeskåp till restaurangen; Beslut att avstå från swishbetalning vid bollmaskin och varuautomaten på grund av för höga kostnader per transaktion; Beslut om projektgrupp för att jobba med utveckling av parkeringen för bilar och husbilar. Och jobba vidare med hemsidan och information.

– Den 13 juni bjuder vi in till familjedag. Kul om många vill engagera sig. Hör av er till kansliet om ni har idéer och vill hjälpa till och också om ni vill ställa upp som golfvärdar då och även annars, framför allt på helgerna.

– Bli inte rädda, om ni ser något konstigt i Torpsjön och dammarna! Det är inte storsjöodjuret! Det är dykare från Out of Bounds som har fått lov att dyka efter bollar. Och vi får en summa per boll. Så det är inte helt bortkastat när vi råkar slå bollar i vattnet! Men tag tillfället i akt och delta i vår medlemsträning så kanske det blir färre bollar som hamnar fel!

Så hoppas vi på en fantastisk golfsommar!

/Monica Falk