Tips för den som har skrivkramp

Det finns fyra, fem frågor som en text ska kunna svara på. Om du kan ge dessa svar så har du en välskriven text. Det spelar ingen roll om texten är fem, sex rader eller kanske 50. Eller varför inte ett helt reportage! Samma idé och samma frågor ska besvaras överallt. Så låt oss hoppa direkt till frågorna. Här kommer de:

  • Vad (har hänt)?
  • När (hände det)?
  • Hur (hände det)?
  • Varför (hände det)?
  • Vad kommer att hända nu?

Exempel:

Damkommittén har möte. Där beslutas en del viktiga saker som medlemmarna behöver få veta. Till exempel att damerna tänker satsa på en ny tävling som ska hållas i maj.

Då kan det bli så här:

En ny damtävling (svarar på frågan ”vad?”) kommer att arrangeras (när?) i maj. Det bestämdes (hur?) när damkommittén höll möte i slutet av mars. (varför?) Tävlingen blir ett svar på mångas önskan om mer aktivitet i klubben. (Vad kommer att hända nu?) En projektgrupp ska nu ta fram regler för den kommande tävlingen.

Se där! En färdig text, fylld med information och med den bästa grejen i topp (en ny damtävling). Blev den för kort? Det löser vi enkelt. Bygg på, det vill säga fördjupa, informationen till varje fråga. Då kan det bli så här:

En ny damtävling (vad?) kommer att arrangeras (när?) i maj. För första gången med utslag från orange tee. Det bestämdes (hur?) när damkommittén höll möte i slutet av mars. Beslutet kunde tas efter en tre timmar lång debatt, voteringar och sluten omröstning.
(Varför?) Tävlingen blir ett svar på mångas önskan om mer aktivitet i klubben. Förra årets försök att i stället spela från gul tee lockade bara tre spelare till start.
(Vad kommer att hända nu?) En projektgrupp ska ta fram regler för den kommande tävlingen. Redan nu har slagits fast att bollen måste tas upp om antalet slag överstiger fem. Dessutom får bollar som försvinner i skogen ersättas med dropp på platsen där bollen lämnade fairway. Utan plikt. De slutliga reglerna ska presenteras på nästa kommittémöte den femte april.

Ibland händer det att informationen som ska ut inte kan ge svar på samtliga ovanstående frågor. Det är inte så mycket att göra åt. Men det viktigaste är att kunna ge svar på Vad har hänt-frågan.

Inte ”vi”, inte ”oss”. Tänk på att ni nu glider in i den fristående, objektiva reporterns roll. Ni betraktar allt som händer i klubben från ett utifrånperspektiv och då är det inte längre fråga om ”vi”. Så här menar jag:

Det är korrekt att skriva ”Det bestämdes när damkommittén höll möte…” men inte ”Det bestämdes när vi höll möte …”. På samma sätt: ”Flens GKs jubileum kommer att firas …” är korrekt men inte ”Jubiléet ska vi fira …”.

Skälet är helt enkelt att du skriver för både medlemmar och icke-medlemmar och att ”vi” förvirrar läsaren. Menar skribenten ”vi” = klubben, ”vi” = kommittén, ”vi” = redaktionen eller ”vi” = skribenten och läsaren? Enda undantaget är då du skriver exempelvis en krönika med eget tyckande.

Klockan eller kl, tre eller 3, 15 eller femton? Regel: Siffror upp till 13 skrivs med bokstäver, alltså tre och inte 3 men 13, 14, 15. Obs: Detta gäller i en löpande text, typ artiklar. Undantag är när det handlar om en lista i någon form. Exempelvis: 1) Anita Karlsson 10 poäng, 2) Pelle Persson 8.

Förkortningar är förödande för många som inte haft svenska språket som modersmål sedan födseln. Undvik därför alla förkortningar utom sådana som blivit färdiga ord, typ Saab, SAS, cd, gps, adsl och så vidare. Skriv alltid ut osv, mm, kr, fd, tf, iaf.

I sär eller ihop? Särskrivning är ett gissel som vi fått genom svengelskan. Hur vet jag när det ska skrivas ”sjuksyster” och inte ”sjuk syster”, ”herrkommitté” och inte ”herr kommitté”? Bästa sättet är att vid minsta tveksamhet uttala orden högt. Om de så att säga flyter ihop utan minsta lilla paus emellan så ska det vara hopskrivet. Säg sjuk syster och sedan sjuksyster. Eller ”Det krävdes två personer för att lyfta en full packad golfbag”.

Upprepningar är inte bra. Försök hitta andra ord om du trillar dit på att det exempelvis står “arrangeras” på flera ställen. I stället för: “En ny damtävling kommer att arrangeras i maj. Tävlingen arrangeras som ett svar på …” kan du skriva “En ny damtävling kommer att hållas/äga rum/genomföras i maj. Tävlingen arrangeras som ett svar på…”.

TIPS: Det finns en mycket bra länk där du kan få svar på praktiskt taget alla sådana här frågor: tt.se/tt-spraket. Kolla där.