Regelfrågor (2016)

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016

Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart hindrande föremål) som ligger mitt i spellinjen. När han går tillbaka krattar han sina fotspår för att återställa bunkerns ursprungliga skick.

Vad är påföljden?

  • Ingen plikt.
  • 1 slags plikt.
  • 2 slags plikt.

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016

c. 2 slags plikt.

Om spelaren frivilligt försämrar sin spellinje (eller bollens läge, stance, sving eller det område där han ska droppa eller placera en boll) så får han inte återställa det till det ursprungliga skicket. Han får då två slags plikt. Dec. 132/29.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 2 2016

Spelarens boll ligger kort bakom en låg bunker med en green på andra sidan. Han tänker putta. I bunkern, i hans spellinje, ligger några större stenar. Han tar bort dem

Hur många plikt            a. 0       b. 1      c. 2

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 2 2016

a. 0 slags plikt.

Han får inte förbättra sin spellinje genom att pressa ned dem i sanden. Däremot får han ta bort stenarna eftersom de är lösa naturföremål. Dec. 13-2/31

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 3 2016

Spelarens boll ligger stilla på fairway. En gren eller plastpåse blåser iväg och rubbar spelarens boll. Måste bollen återplaceras?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 3 2016

Svar ja

Vind är inget utomstående, men det var inte vinden i sig som rubbade bollen utan något utomstående; grenen/plastpåsen.

Bollen måste återplaceras utan plikt. Dec. 18-1/6.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 4 2016

En blåsig dag spelar Kalle och Pelle golf. Efter att Kalle har lyft och rengjort bollen på green återplacerar spelaren den och bollen ligger stilla. Innan Kalle hinner adressera bollen rullar den iväg. Måste bollen återplaceras igen?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 4 2016

Svar nej

Bollen återplaceras inte utan spelas från sitt nya läge utan plikt. Bollen var i vila när vinden flyttade den. Vind är inget utomstående. Dec. 18-1/12.

Medtävlaren lyfter spelarens boll på green utan hans vetskap. Hur många plikt     a. 0       b. 1      c. 2

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 5 2016

Svar     a. 0

Ingen plikt. Medtävlaren är något utomstående och agerade utan spelarens vetskap eller behörighet. Regel 18-4, Dec. 20-1/4.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 6 2016

Spelaren ber sin medtävlare att lyfta bollen på green. Medtävlaren glömmer att markera den.

Hur många plikt  a. 0     b. 1      c.2

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 6 2016

Svar     b. 1

Spelaren får ett slags plikt. Medtävlaren agerade på uppdrag av spelaren.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 7 2016

Spelaren ser inte sin markeringsknapp på green. Hittar den sedan under sulan på skon

Hur många plikt            a. 0       b. 1      c. 2

Svar     b. 1

Spelaren har rubbat markeringen (sin boll) och får ett slags plikt. Bollen måste placeras så nära som möjlig var den låg. Regel 20-3c, Dec. 20-1/5,5.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 8 2016

Spelarens boll ligger på banan men nära outgränsen. En flaska som ligger out of bounds påverkar spelarens stans. Han ta bort flaskan?

Hur många plikt            a. 0       b. 1      c. 2

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 8 2016

Svar     a. 0

Ja, han får ta bort tillverkade föremål som är möjliga att flytta. Regel 24-1 gäller. Dec. 24-1/3

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 9 2016

Spelarens boll ligger på banan men nära outgränsen. En bänk som befinner sig out of bounds påverkar spelarens stans. a) Han orkat inte flytta bänken själv, får han då ta lättnad för bänken enligt 24-2?

Svara    ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 9 2016

Svar     Nej. Dec. 24-1/3, 24-1/5

Bollen ligger intill en trädstubbe från ett nyligen avsågat träd. Är detta mark under arbete?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 10 2016

Svar:  Nej, om inte den har markerats som sådan. Dec. 25/8

SENIORGOLFEN  REGELFRÅGA 11 2016

En bunker är helt vattenfyllt och är därmed ett onormalt markförhållande ”tillfälligt vatten”. Får spelaren droppa utan plikt utanför bunkern?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 11 2016

Svar: Nej, den är fortfarande en bunker och spelaren kan bara få droppa utan plikt utanför bunkern om TL anslår en tillfällig lokal regel för just den bunkern som säger att spelaren om han vill ta lättnad, måste ta lättnad utanför bunkern med en plikt enligt Regel 25-1b(i). Dec. 25-1b/8, 33-8/27.

Spelarens boll ligger på green men har tillfälligt vatten mellan bollen och hålet. Det närmaste torra ställe, som inte är närmare hål, är utanför green. Är punkten utanför green spelarens närmaste punkt för lättnad?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 12 2016

Svar:    Ja, och bollen måste placeras. Dec. 25-1b/10,5.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 13 2016

En bunker gränsar till ett vattenhinder. Spelarens boll ligger i bunkern men vilar mot en röd pinne. Ligger bollen i vattenhindret enligt reglerna?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 13 2016

Svar:    Bollen anses ligga i vattenhindret. Han får spela bollen som den ligger och får ta bort pinnen eller ta lättnad med ett slags plikt enligt Regel 26-1. Dec. 26/1,5

Spelarens boll ligger lätt åtkomlig i sidovattenhindret. Han väljer att droppa. Han droppar bollen precis inom två klubblängder och den rullar iväg ytterligare två klubblängder. Han slår sedan bollen mot green.

Hur många plikt            a. 0       b. 1      c. 2

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 14 2016

Svar: a 0 plikt

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 15 2016

Vad händer om en boll, som kan vara spelarens, hittas inom fem minuter men spelaren, som är på väg tillbaka för att slå en ny boll, inte hinner nå fram till den för identifiering inom dessa fem minuter. Är bollen förlorad om han sagt att han ger upp ”dömer ut” bollen innan han började gå tillbaka?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 15 2016

Svar: En boll kan inte verbalt ”dömas ut” eller förklaras förlorad. Har han rätt att få identifiera bollen, även om han inte hinner göra det inom dessa fem minuter och, om det är hans boll, är då bollen i spel?

Spelaren letar i tre minuter, går sedan tillbaka till den plats på fairway där han senast slog ett slag och droppar en boll. Några sekunder därefter hittas spelarens boll. Får han ta upp bollen och spela den hittade bollen?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 16 2016

Svar: När spelaren droppade en boll på fairway blev det hans boll i spel och han får inte spela den ursprungliga bollen. Gör han det spelar han fel boll. Dec. 27-1/2.

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 17 2016

Spelaren har slagit från tee och bollen har hamnat vid en trädrot. Han slår men missar totalt (luftmiss) och förklarar bollen därefter ospelbar.          Får spelaren gå tillbaka till tee och slå sitt 4:e slag?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 17 2016

Svar: Nej, regel 28a tillåter spelaren att spela från den plats originalbollen senast spelades. Den spelades från trädroten inte från tee. Dec. 28/7.

Spelaren har slagit från tee och bollen har hamnat vid en trädrot. Han förklarar bollen ospelbar och droppar inom två klubblängder. Bollen rullar till ett nytt ospelbart läge så han förklarar bollen ospelbar igen och vill nu spela från tee igen. Får han det?

Svara ja eller nej

SVAR  SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 18 2016

Svar:    Ja, spelaren slog aldrig ett slag från det nya ospelbara läget så det senaste slaget han slog med originalbollen var från tee. Dec.

28/6,5.