Minneslista

Komihåg-lista för funktionärer i Seniorgolfen

För att lottning och administration för Seniorgolfen skall fungera så smidigt som möjligt vill vi att Du som ingår i en grupp av funktionärer beaktar följande:

Minst en i gruppen måste vara på plats på kansliet på tisdagen kl. 11.00 för att göra lottningen.

Listan publiceras på anslagstavlan och på Golf.se senast kl 16.00 genom kansliets eller ngn annan kunnig persons försorg.

Så långt möjligt lottas bollarna så att det blir en jämn fördelning av låg-medel-och höghandicappare i varje boll.

Kolla om möjligt de föregående startlistorna så att man undviker att samma spelare går tillsammans igen. Om det visar sig att några blivit lottade ihop flera gånger efter varandra, kan man byta med någon i bollen intill i samband med incheckningen.

Försök att ta hänsyn till önskemål från samåkande, äkta par och andra, så att de får gå ut med kort tidsintervall.

Se till att de som har golfbil samåker och får gå ut i en tidig boll.

Undvik att placera två damer i samma boll, för att få så stor variation i bollarna som möjligt.

Funktionärerna fungerar som tävlingsledare och minst en skall vara på plats innan första start, och någon i gruppen bör vara närvarande under hela startproceduren. En går ut i den sista bollen. Detta för att ta hand om avbokningar, efteranmälningar etc.

Bra att veta :

Herrar och damer 70+ har rätt att spela från ett kortare tee vid varje enskild rond. Notera rätt hcp på scorekortet !

Högsta hcp är 54 + slope.