Viktig information med anledning av Covid-19

Du är välkommen in i klubbhuset men tänk på att hålla minst en meters avstånd till andra.

Tänk på att undvika besök på klubben om du känner något symptom av sjukdom samt anmäl om du blivit sjuk strax efter besök på golfklubben.

Vid spel

Detta gäller från 1 juni 2021

  • Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
  • För att en rond ska vara handicapgrundande- oavsett om det är tävlings- eller sällskapsrond-måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
  • De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni.
  • Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa Regel 3.3b.”

Gruppbokningar

Efter samråd med företrädare för Svenska golfförbundet har vi beslutat att följande gäller vid Flens Golfklubb:

Gruppbokningar kan ske med vissa förbehåll. Bokningarna görs alltid genom kansli/reception. Innan underlaget för bokning överlämnas/meddelas ska den som är ansvarig för gruppens bokning ha kommunicerat med berörda hur bollarna sätts ihop och fått ett godkännande av samtliga. Naturligtvis gäller detta sällskapsspel då tävlingsspel inte är tillåtet. Personligt ansvar gäller och alla måste själva ta ställning till vem man under rådande omständigheter vill spela tillsammans med eller om man vill avstå.