Styrelsen 2023

Sektionsansvariga

 

Valberedningen
Mia Sellgren Boström (mia.sellgren01@gmail.com)
Margareta Andersson (maretaandersson@gmail.com)
Johan Thorell (johan.thorell.golf@gmail.com)