Handicapsystemet

Vi har nu haft nya handicapsystemet ett år i Sverige – världshandicapsystemet.

Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min golf.

I förra systemet skedde automatiskt en årlig revision av handicap. I det nya systemet är det mer som en översyn med råd från Svenska Golfförbundets regelkommitté.

REGISTRERA DINA RONDER – BRA SOM DÅLIGA

Antalet registrerade ronder ökade kraftigt under det första året med den nya modellen. Många registrerade ronder ger mer rättvisa då snittsystemet reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet.

Registrering av rond.Registrering sker i Min golf där du, precis som tidigare, sköter din handicap. Där kommer du att se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprunda.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond ska du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (till exempel slaggolf).

Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min golf.

MER INFORMATION OCH KONTAKT

Har du frågor eller funderingar gällande ditt handicap, kontakta vår handicapansvarig:
Agneta Wagneryd (agnwagn@gmail.com) eller Annki på kansliet, annki@flensgk.se.

Mer information samt svar på de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: www.golf.se/for-spelaren/regler–handicapsystemet/varldshandicapsystemet/