Om Flens Golfklubb

Flens Golfklubb bildades 1985 då familjen Bånge på Norrtorp förklarade sig villig att bygga en golfbana i samarbete med banarkitekten Sune Linde.

De första nio hålen öppnades sommaren 1989 och 1991 var alla 18 hålen klara.

2010 köpte klubben banan och Flens GK Drift AB bildades.

Ambition och verksamhetsinriktning

Flens GK och Flens GK Drift AB driver och utvecklar en golfanläggning i samklang med den sörmländska naturen. Inom verksamheten finns shop med pro samt restaurang. Vår bana är inte en mästerskapsbana, men vår ambition är att det ska vara en bana som ger alla golfare golfglädje oavsett handicap. Framför allt vill vi att våra medlemmar ska trivas i klubben och att de och våra gäster ska uppleva en välskött och naturskön bana som man gång på gång vill spela och låta sig utmanas av. Här ska man känna sig välkommen och få känslan av att det är ”lite trevligare och lite vänligare” utan att vi därför direkt vill jämföra oss med andra.

För att uppnå vår målsättning är vi beroende av människor som delar vår ambition och som vill vara med och bidra, alla utifrån sina förutsättningar, möjligheter och uppdrag. Vi har att ta hänsyn till faktorer som banans layout och andra förutsättningar som naturen ger oss.

Känslan av att hos oss är det lite trevligare och lite vänligare är något som vi, alla medlemmar och personal, är med och skapar.

Vi har inte möjlighet att ha en stor stab av medarbetare. Därför har styrelsen och sektionerna på ideell basis tagit på sig att både arbeta med övergripande målsättningar och handlingsplaner och att konkret vara en del av verksamheten. Dessutom har många medlemmar, enskilt och i grupp, tagit på sig arbetsuppgifter för att förbättra banan, byggnader och övrigt område som tillhör klubben, kioskverksamheten samt annat som till exempel marknadsföring, sponsring, att utveckla och uppdatera vår hemsida och arrangera tävlingar. Att  stödja och ta hand om nybörjare och att hjälpa till att utveckla deras och övriga medlemmars golfspel och att erbjuda aktiviteter för att öka trivseln i klubben är andra viktiga åtaganden från våra medlemmar och anställda och alla är viktiga ambassadörer för vår klubb.  Vi har en hög ambition att våra greenfee-gäster i alla situationer ska känna sig välkomna och väl bemötta.

Vi samverkar och samarbetar med företag och organisationer i närsamhället och regionen och välkomnar nya idéer och initiativ. För att ge våra medlemmar ett mervärde av att vara medlemmar hos oss samverkar vi med andra golfklubbar.