Januari: ”Historiskt årsmöte och satsning på info”

FLENS GKs FÖRSTA DIGITALA ÅRSMÖTE är avklarat. Det var historiskt och hade kanske lite barnsjukdomar men i stort sett gick det bra. Stort tack till alla involverade och särskilt till Annki som satte ihop underlaget, Mikael Larsson som var mötesordförande och Amanda Nordlie, RF Sisu Sörmland, som var vårt stöd och som höll i de tekniska bitarna.

BESLUT SOM FATTADES PÅ ÅRSMÖTET:
– Styrelse: Monica Falk, ordförande på ett år; Ordinarie ledamöter på två år: Bengt Andersson, Mattias Gustafsson, Anders Bjurevall. Suppleanter på ett år: Lena Hagelberg; Helena Eriksson; Ingegerd Branting. (Per Hjort, Vidar Norén och Kjell Lundström har ett år kvar.)

– Valberedning på 1 år: Pia Lyttbacka Larsson, ordf; Tage Persson och Margareta Andersson.

– Revisorer på ett år: Ordinarie: Håkan Witting, Christer Malmlöf; Suppleanter: Thomas Rynell, Christina Lindström.

– Beslut om årsavgifter presenteras inom kort på hemsidan liksom årsberättelsen och verksamhetsplanen.

­– Den framtagna Masterplanen för banan kommer att läggas ut på hemsidan under rubriken ”Banan” så att alla får möjlighet att se vad som planeras. Tanken är att bjuda in till ett möte i vår så att man får ventilera alla åsikter.

DET ÄR NU KLART ATT JOHAN THORELL blir vår nya pro. Han kommer att jobba tillsammans med Annki och Jukka på kansliet och i receptionen förutom med allt som ingår i rollen som pro och rycker också in på banan om det behövs.

Dessutom kommer han att börja bygga upp en shop. Det är klart att vi inte på en gång kan få en lika fin shop som Jim har bestått oss med, men om vi alla flitigt handlar och talar om vad vi vill ska finnas så bygger vi tillsammans upp den shop vi vill ha och som det lönar sig att driva.

Johan har inrett en studio med golfsimulator ovanpå annexet där vi kan boka in lektioner eller golfspel på allehanda golfbanor runt om i världen. Inom kort är det tänkt att denna anläggning ska flyttas till nya lokaler i Flen. Vi återkommer på nätet när detta är aktuellt.

JAG HAR TIDIGARE AVISERAT att vi jobbar på att bli bättre när det gäller information och kommunikation. Vi har påbörjat det arbetet även om det inte ännu har märkts i någon högre grad. Exempelvis kommer hemsidan att genomgå en ”make over”. Huvudtanken med hemsidan är att den ska bli mer statisk. Materialet ska i första hand rikta sig till greenfee-gäster men också serva oss med ett bredd medlemsmaterial. Ambitionen är att den ”nygamla” hemsidan sjösätts i god tid före säsongstarten. Vår medlem Gösta Elmquist håller i det arbetet.

Han kommer under våren också att ansvara för ett nyhetsbrev som sänds till samtliga medlemmar med e-post. Han behöver hjälp att samla in nyhetsnotiser från alla delar i verksamheten, exempelvis banan, administrationen, pro, shop och restaurang. Mer information kommer i första nyhetsbrevet. Jag fortsätter att skriva ordförandebrev och Annki håller i vår FB-sida.

Önskemål och synpunkter angående kommunikation och information tar vi naturligtvis tacksamt emot. Mailas till info@flensgk.se.

VI FÖRSÖKER NU TILLSAMMANS – styrelse, kommittéer och personal – att nå ut bredare till allmänhet och företag och har sökt lite projektmedel för att jobba mer aktivt med detta. Men toppen om alla kan hjälpas åt att motivera vänner och bekanta att börja med denna fantastiska aktivitet som golf är. Googla gärna på ”Golf förlänger livet” för att få bra argument. Och känner du någon företagare som kan tänkas vilja bli samarbetspartner så tar vi tacksamt emot alla tips och idéer. Vi kommer tydligare än tidigare lyfta fram alla som samarbetar med oss så att vi, alla medlemmar, vet vilka de är och kan nyttja deras tjänster vid behov.

KANSKE KÄNNS GOLFSPELET AVLÄGSET när årets faktura kommer. Men tiden går fort och snart är det dags. Förhoppningen är att det även i år ska bli ett fint golfår. Vi laddar i alla fall för fullt så att allt ska vara så bra som möjligt när vi öppnar banan och släpper ut alla ystra golfspelare. Och sedan hoppas vi förstås att pandemin ger vika och att vi kan umgås i grupp, äta på restaurangen och delta i alla aktiviteter utan restriktioner. Håll i och håll ut!

Monica