Nyheter i kortform

Nu måste granarna bort
(200917) Under vecka 39 – 21-27 september – kommer alla granar mellan hål 13 och 14 att avverkas beroende på angrepp av granbarkborre. Samma vecka kommer dikning att ske på vägen upp mot hål 15.

Vann Lindqvists på 62!
(200823) Vinnare i Lindqvist Möbler på söndagen 23 augusti blev Göran Andersson och Rolf Hedström på 62. Närmast hål på 12:an Hans Gunnarsson med 1,43 meter. De sju första får pris som hämtas i Malmköping i affären, det vill säga Lindqvist Möbler. Det var tidvis blåsigt och lite molnigt men mest sken solen och shorts och kortärmat gick bra. Hela resultatlistan publiceras på golf.se och på anslagstavlan i klubbhuset.

Positiv utveckling
(200818) Det går bra för klubben. Ekonomin är god och följer i stort sett budget. Det framkom vid styrelsemötet den 11 augusti.
Det innebär bland annat att greenfeeintäkterna är något större än motsvarande tid förra året och att rangen på motsvarande sätt har gett mer tillskott i kassan.
Intresset för golf fortsätter att vara högt i dessa coronatider. Ett 50-tal intresserade har genomgått nybörjarutbildningen fram till augusti. Hur det ser ut på medlemsfronten kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.

Ideell förstärkning i receptionen
(200818) Sedan Marcus Ledenvik slutade sin anställning den 13 augusti har flera medlemmar ryckt in på ideell bas för att sköta receptionen den närmaste tiden. Den första september börjar Annki Johansson sin ordinarie tjänst som Marcus efterträdare. Hon kommer att genomgå en SGF-utbildning för kanslipersonal.

Framtiden för pro och shop
(200818) Shopen stängdes i och med att Jim Anderson lämnade sin tjänst i augusti. Dock fortsätter försäljningen av bollar och peggar genom receptionens försorg. Styrelsen har tillsatt en grupp som nu ska ta fram en plan för hur frågan om pro och shop ska lösas på både kort och lång sikt.

Aktuella grävjobb
(200818) Klubben har många grävningsarbeten på gång. För att klara dessa plus åtaganden för vägsamfälligheten kommer en grävmaskin att hyras under en tid.